Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Βάιος Πολυμέρου - Ευγενία Μακρίδου
No 4 / 2 Μαρτίου 2010

(Τεχνικό δελτίο - γεωργική προειδοποίηση)

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΗΛΙΑ

Α. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ.

Η εκκόλαψη των χειμερινών αβγών αναμένεται όταν οι μηλιές (ποικιλία Στάρκιγκ Ντελίτσιους) θα βρίσκονται στο στάδιο «τέλος πράσινης κορυφής» (D3). Σε οπωρώνες με σοβαρές προσβολές (περισσότερα από 10 αβγά σε κάθε ανθοφόρο οφθαλμό ή 1000 αβγά σε βλαστό καρποφόρου ξύλου ενός μέτρου) συνιστάται να γίνει ψεκασμός:
α) πριν την εκκόλαψη των χειμερινών αβγών ( διάστημα βλαστικών σταδίων B-D3) με ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ ή
β) με την έναρξη των εκκολάψεων των χειμερινών αβγών (βλαστικά στάδια Ε-Ε2) με ΧΕΞΥΘΙΑΖΟΞ (να μην έχει προηγηθεί ψεκασμός με ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ).

Β. ΣΑΝ ΖΟΖΕ.

Σε οπωρώνες με προσβολές από το κοκκοειδές συνιστάται να γίνει ψεκασμός λίγο πριν το στάδιο της πράσινης κορυφής, διάστημα (B-C3), με ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ:

α) ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΑ (Διάφορα σκευάσματα)
β) ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (Διάφορα σκευάσματα) στις συνιστώμενες δόσεις [ Με αυτόν τον ψεκασμό επιτυγχάνεται ταυτόχρονα και μία σημαντική μείωση των χειμερινών αυγών του κόκκινου τετράνυχου] ή με ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ (Διάφορα σκευάσματα).

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ

Α. ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙ.
  1. Οι αρχικές μολύνσεις προέρχονται από κονίδια αλλά κυρίως από ασκοσπόρια.
  2. Η ωρίμανση των ασκοσπορίων αναμένεται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

- Συνιστάται προληπτική επέμβαση με χαλκούχα για

  • τη μηλιά στο στάδιο C έως C3 και
  • για την αχλαδιά στο στάδιο C3 έως D.

- Για ποικιλίες που παρουσιάζουν ευαισθησία (κίνδυνος εγκαυμάτων) να προτιμηθούν οργανικά μυκητοκτόνα επαφής.

Β. ΕΛΚΗ ΤΩΝ ΜΗΛΟΕΙΔΩΝ ( Νέκτρια - Σφαίροψη ).

Παρατηρούνται σημαντικές προσβολές σε κτήματα της περιοχής μας. Συνήθως συνυπάρχουν με προσβολές από ΣΕΖΙΑ.
Συνιστάται:
1) αφαίρεση των προσβεβλημένων τμημάτων με κλάδεμα και επάλειψη των πληγών με αλοιφή.
2) Ψεκασμός στην «πράσινη κορυφή» (C ) με χαλκούχα σκευάσματα σε συνδυασμό με την εφαρμογή για το Φουζικλάδι.

ΑΧΛΑΔΙΑ

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ.

1. Ο ψεκασμός με χαλκούχα για το Φουζικλάδι στο στάδιο από C έως C3 καλύπτει και το βακτηριακό κάψιμο ή
2. Εφαρμογή ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ στο διάστημα «πράσινη κορυφή» - στάδια C έως C3 - με επανάληψη κάθε 10 ημέρες.

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Α. ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ.

Σε όσους οπωρώνες πέρυσι εμφανίστηκαν προσβολές ιδίως κατά την περίοδο τέλη Αυγούστου-τέλη Σεπτεμβρίου συνιστάται να γίνει οπωσδήποτε ψεκασμός:

  • σε πρωιμανθείς ποικιλίες και νεκταρινιές στην πτώση των πετάλων (στάδιο G) με ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ (Διάφορα σκευάσματα) ή ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ (Διάφορα σκευάσματα) για ταυτόχρονη καταπολέμηση και της ΑΝΑΡΣΙΑΣ.
  • σε οψιμανθείς ποικιλίες, τέλος άνθησης-έναρξη πτώσης πετάλων (στάδια F-G), με ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ (Διάφορα σκευάσματα).
Β. ΘΡΙΠΑΣ:

Η επέμβαση κατά του ΘΡΙΠΑ είναι απαραίτητη και δικαιολογείται όταν στην αρχή του σταδίου G διαπιστωθεί παρουσία τελείων ή νυμφών του θρίπα στο 5% των ανθέων (εξετάζουμε σε 50 δένδρα, δύο άνθη στο καθένα).

Κατάλληλο αγροχημικό: Τ- ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ

- Η παρουσία των ΘΡΙΠΩΝ μπορεί να διαπιστωθεί, αν δεν έχουμε ευχέρεια να εξετάσουμε τα άνθη, και με τη χρήση μπλέ κολλητικών παγίδων.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

Α. ΣΚΩΡΙΑΣΗ.

Ψεκασμός περίπου 20 μέρες μετά την πτώση των πετάλων με κατάλληλο μυκητοκτόνο.

Β. ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ.

Οπου σημειώνονται προσβολές να γίνει επέμβαση στην πτώση των πετάλων (στάδιο G ) με κατάλληλο αγροχημικό.

ΚΕΡΑΣΙΑ - ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Α. ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ( Pseudomonas syringae P.V. mors prunorum )

Η παρουσία σημείων με κόμμι εξωτερικά είναι αρχικό σημάδι για την παρουσία νεκρώσεων υπόφλοια. Αφαιρέστε το προσβεβλημένο τμήμα (καφέ νέκρωση κάτω από το φλοιό), απολυμάνετε και επαλείψτε με προστατευτική αλοιφή.

ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: