Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2010

Σχέδιο σωτηρίας της Τάφρου 66 του ποταμού Λουδία

Του Θαναση Tσιγγανα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο για τη σωτηρία της Τάφρου 66 και του ποταμού Λουδία -το δεύτερο στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας έπειτα από αυτό για τη «σωτηρία» της Κορώνειας- σχεδιάζει να εκπονήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ρύπανσή τους που «συναγωνίζεται» αυτήν του Ασωπού ποταμού.

Η γενική γραμματέας της ΠΚΜ κ. Μαρία Λιονή δήλωσε χθες «ότι είναι πλέον η ώρα να εκπονηθεί το σχέδιο», καθώς η κατάσταση στα δύο αποστραγγιστικά κανάλια έχει φτάσει στο μη περαιτέρω και οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται για ανθρώπους και ζώα. «Μια σειρά από βιομηχανίες διοχετεύουν τα λύματά τους στα δύο κανάλια, υπάρχουν σημαντικότατες πιέσεις από τις γεωργικές καλλιέργειες με επιβάρυνση από νιτρικά, φυτοφάρμακα, λιπάσματα κ. λπ., αλλά και με την υπεράντληση υδάτων για άρδευση» ανέφερε η κ. Λιονή σε συνάντηση που είχε με τους νομάρχες Πέλλας και Ημαθίας, των δύο νομών που διασχίζουν η τάφρος 66 και ο Λουδίας.

«Πεθαίνουν τα ψάρια»
Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν η περιφερειάρχης διαπίστωσε ότι «στον πυθμένα των καναλιών υπάρχει ίζημα με μεγάλο οργανικό φορτίο και όποτε λιγοστεύουν οι ποσότητες νερού περιορίζεται το οξυγόνο και πεθαίνουν τα ψάρια», σημείωσε δε ότι «το μολυσμένο νερό χρησιμοποιείται στην άρδευση καλλιεργειών και υπάρχει κίνδυνος η μόλυνση να περάσει και στην τροφική αλυσίδα».

Στο παρελθόν επιστημονικές έρευνες έχουν καταγράψει σοβαρότατες επιπτώσεις από τη ρύπανση των νερών και στα δύο κανάλια. Ερευνα ομάδας βιολόγων του ΑΠΘ διαπίστωσε ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις στο ήπαρ και στους νεφρούς των βατράχων εξαιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων χαλκού και χρωμίου, ενώ παρατηρήθηκαν και «προκαρκινικές αλλοιώσεις». Η κύρια πηγή ρύπανσης της Τάφρου είναι τα κονσερβοποιεία που λειτουργούν Ιούλιο – Σεπτέμβριο, περίοδο που η τάφρος κυριολεκτικά αλλάζει χρώμα…

Πάντως για τη φετινή περίοδο, καθώς το σχέδιο είναι αδύνατο να τεθεί σε εφαρμογή, θα ληφθούν τα… παλαιά μέτρα, δηλαδή έλεγχοι και πρόστιμα στους παραβάτες που θα εντοπίζονται.ΑΣ ΕΛΠΊΣΟΥΜΕ ΌΤΙ ΘΑ ΓΊΝΕΙ ΚΆΤΙ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΠΟ ΑΦΡΙΖΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ,ΠΧ ΣΕ ΑΦΡΙΖΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΜΗΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Αντιμετώπιση ασθενειών μηλιάς και ροδακινιάς με τη χρήση του θειασβεστίου σε προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας
Γ. Α. Μπάρδας1, Χ. Βασιλικιώτης2, Π. Παντόπουλος2 και Κ. Τζαβέλλα – Κλωνάρη1
1Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας, Σχολή Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
2Γεωτεχνικό Εργαστήριο Α.Ε., Παλαιοχώρι, Πλατύ Ημαθίας

Εισαγωγή
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της βιολογικής παραγωγής μήλων και ροδάκινων είναι η αντιμετώπιση ασθενειών. Στη βιολογική γεωργία η αντιμετώπιση ασθενειών γίνεται με το συνδυασμό διαφόρων φυτοπροστατευτικών μέσων (Cooley et al., 1991; Reganold et al., 2001). Ο κύριος τρόπος αντιμετώπισης είναι καλλιεργητικές πρακτικές όπως η ισορροπημένη λίπανση, ο καλός αερισμός της κόμης του δένδρου, για μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό της, με κατάλληλα κλαδέματα και η ενσωμάτωση - απομάκρυνση των προσβεβλημένων φύλλων στο έδαφος. Σε περιπτώσεις που η παρουσία ασθενειών είναι αυξημένη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και διάφορα φυσικά σκευάσματα τα οποία έχουν κατασταλτική δράση στους παθογόνους οργανισμούς.
Τα σκευάσματα που επιτρέπονται στην βιολογική γεωργία για την καταπολέμηση ασθενειών σε οπωρώνες είναι πολύ περιορισμένα, τα σημαντικότερα και πιο αποτελεσματικά από τα οποία είναι ενώσεις θείου και χαλκού (Ellis et al., 1991). Οι ενώσεις θείου θεωρούνται πιο φιλικές προς το περιβάλλον σε σύγκριση με τον χαλκό, ο οποίος ανήκει στα βαρέα μέταλλα και δεν βιο - αποικοδομείται, ώστε όταν χρησιμοποιείται συχνά συσσωρεύεται στο έδαφος.
Υπάρχει σήμερα μία αυξημένη προσπάθεια στην Ευρώπη να μειωθούν ή και να αντικατασταθούν οι επεμβάσεις χαλκού με άλλες που παρουσιάζουν μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Σε μερικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ολλανδία και η Δανία, η χρήση του χαλκού δεν επιτρέπεται πλέον στις βιολογικές καλλιέργειες. Η πιθανή απόκλιση των ενώσεων του χαλκού από την βιολογική γεωργία στο μέλλον, καθιστά επιτακτική την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων για την καταπολέμηση μυκητολογικών ασθενειών.
Ένα από τα πιο δραστικά σκευάσματα θείου είναι το θειασβέστιο το οποίο είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση πολλών μυκητολογικών ασθενειών και έχει την δυνατότητα να αντικαταστήσει τον χαλκό. Παρασκευάζεται με ανάμιξη θείου (S) και οξειδίου του ασβεστίου (CaO) με θέρμανση, τα οποία αντιδρούν και σχηματίζουν πολυθειούχο ασβέστιο (CaSx) σε συγκέντρωση 29% βάρος/όγκο (31 Baumé) (McCallan, 1967).

Σκοπός
Στην παρούσα έρευνα μελετάται η αποτελεσματικότητα του θειασβεστίου στην καταπολέμηση των κατωτέρω ασθενειών σε οπωρώνες των νομών Πέλλας και Κοζάνης:
α. Στα γιγαρτόκαρπα (Μηλιά) το φουζικλάδιο της Μηλιάς (παθογόνο αίτιο Venturia inaequalis) το οποίο προσβάλει φύλλα και καρπούς του δένδρου,
β. Στα πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά) ο εξώασκος (παθογόνο αίτιο Taphrina deformans) το οποίο προσβάλει τα φύλλα.

Υλικά και Μέθοδοι
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε εμπορικούς οπωρώνες των νομών Πέλλας και Κοζάνης όπου καλλιεργούνται η μηλιά και η ροδακινιά. Οι οπωρώνες είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας και έχουν ιστορικό προσβολής από τις προς εξέταση ασθένειες το οποίο εξασφαλίζει φυσικό μόλυσμα σε ικανοποιητική πυκνότητα.

Φυτοπροστασία Μηλιάς.
Ο πειραματισμός στις μηλιές έγινε σε τρεις οπωρώνες στην περιοχή της Άρνισσας. Σε κάθε οπωρώνα επελέγη μια περιοχή για πειραματισμό με την ίδια ποικιλία και ηλικία δένδρων. Στον οπωρώνα «Μ. Στοίδη» υπήρχαν οι ποικιλίες Red Chief με επικονιαστές Golden. Στον οπωρώνα «Ε. Μπόγια» υπήρχαν οι ποικιλίες Starkinson με επικονιαστές φιρίκια. Στον οπωρώνα «Χ. Μπόγια» υπήρχαν οι ποικιλίες Red Chief με επικονιαστές Royal.
Σε κάθε οπωρώνα το πειραματικό τεμάχιο διαιρέθηκε σε τέσσερις ομάδες δένδρων, η καθεμία αποτελούμενη από έξι σειρές των έξι δένδρων (6χ6=36 δένδρα ανά μεταχείριση). Εφαρμόστηκαν 3 διαφορετικές μεταχειρίσεις και μία ομάδα αποτέλεσε αψέκαστο μάρτυρα. Οι μεταχειρίσεις περιελάμβαναν τους ακόλουθους ψεκασμούς: Θ1 – μικρή χειμερινή δόση θειασβεστίου (6.5%), Θ2 –μεγάλη χειμερινή δόση (8.5%), Θ2 + Χ – μεγάλη χειμερινή δόση σε συνδυασμό με χαλκό (βορδιγάλειο πολτό) και Μ – αψέκαστος μάρτυρας (Πίνακας 1).

Φυτοπροστασία Ροδακινιάς
Ο πειραματισμός στις ροδακινιές έγινε σε δύο οπωρώνες στην περιοχή του Βελβεντού στο Νομό Κοζάνης. Σε κάθε οπωρώνα επελέγη μια περιοχή για πειραματισμό με την ίδια ποικιλία και ηλικία δένδρων. O οπωρώνας «Χόντας» έχει ροδακινιές ποικιλίας Νάουσα και ο οπωρώνας «Καραχήτος» έχει ροδακινιές ποικιλίας Sun Crest. Το πειραματικό τεμάχιο του κάθε οπωρώνα διαιρέθηκε σε τέσσερις ομάδες δένδρων, η καθεμία αποτελούμενη από 5 σειρές των δέκα έξι δένδρων (5x16=80 δένδρα ανά μεταχείριση). Στον κάθε οπωρώνα εφαρμόστηκαν 3 διαφορετικές μεταχειρίσεις και μία ομάδα αποτέλεσε αψέκαστο μάρτυρα. Οι μεταχειρίσεις περιλάμβαναν τους ακόλουθους ψεκασμούς: Θ1 – μικρή χειμερινή δόση θειασβεστίου (6.5%), Θ2 –μεγάλη χειμερινή δόση (7.5%), Θ2 + Χ – μεγάλη χειμερινή δόση σε συνδυασμό με χαλκό (υδροξείδιο του χαλκού) και Μ – αψέκαστος μάρτυρας (Πίνακας 2).

Συλλογή δεδομένων
Μηλιά: Δύο μετρήσεις (Μάιος, Ιούνιος), μέτρηση του ποσοστού τον προσβεβλημένων φύλων σε τέσσερις βραχίονες ανά δέντρο.
Ροδακινιά: Δύο μετρήσεις, Απρίλιος: ποσοστό προσβεβλημένων βλαστών σε τρεις βραχίονες, Μάιος: ποσοστό προσβεβλημένων φύλων σε τρεις τυχαίους βλαστούς από κάθε βραχίνα.

Επεξεργασία δεδομένων
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων του πειράματος πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 14.0 (ANOVA, Duncan test, p= 0.05)

Αποτελέσματα
Φυτοπροστασία Μηλιάς
Η πρώτη δειγματοληψία έδειξε ότι υπήρχε πολύ μικρή παρουσία μολυσμένων φύλλων και φουζικλαδίου. Μόνο στον οπωρώνα Χ. Μπόγιας υπήρχε προσβολή από φουζικλάδιο στα αψέκαστα δένδρα του μάρτυρα όπου ο μέσος όρος της προσβολής κυμαίνονταν από 32% μέχρι 36.6% (Πίνακας 3, Εικ. 1).
Στη δεύτερη δειγματοληψία βρέθηκε μεγαλύτερη παρουσία μολυσμένων φύλλων και φουζικλαδίου, με προσβολή όλων των δένδρων του μάρτυρα και στους τρεις οπωρώνες και μικρότερη προσβολή των δένδρων των διαφόρων μεταχειρίσεων (Πίνακας 4). Στους οπωρώνες Ε. Μπόγιας και Μ. Στοίδης, οι μάρτυρες είχαν σχετικά μικρή προσβολή του επιπέδου 10.3% και 3.9% αντίστοιχα, ενώ οι μεταχειρίσεις δεν παρουσίασαν προσβολή από φουζικλάδιο (Εικ. 2 και 3). Στον οπωρώνα Χ. Μπόγιας όπου οι κλιματικές συνθήκες ευνόησαν την εξάπλωση του φουζικλαδίου, οι μάρτυρες είχαν 100% προσβολή. Από τις μεταχειρίσεις τα δένδρα που ψεκάσθηκαν με την μικρή δόση θειασβεστίου συν χαλκό (Θ1+Χ) παρουσίασαν την σχετικά μεγαλύτερη προσβολή με ποσοστό 12.8% ενώ τα δένδρα που ψεκάσθηκαν με την μεγαλύτερη δόση θειασβεστίου (Θ2 και Θ2+Χ) παρουσίασαν πολύ μικρή προσβολή (2.2%) που ήταν στατιστικά διαφορετική από τον ψεκασμό (Θ1+Χ) (Πίνακας 4, Εικ. 4).
Φυτοπροστασία Ροδακινιάς
Η εμφάνιση μολύνσεων από εξώασκο ήταν πολύ υψηλή στους οπωρώνες του Βελβεντού. Στην πρώτη μέτρηση ο μέσος όρος προσβολής ήταν 80-100% στους μάρτυρες, ενώ οι μέσοι όροι προσβολής στις μεταχειρίσεις κυμαίνονταν από 23.3% μέχρι 43.8%, με εξαίρεση τη 2η επανάληψη στη μεταχείριση Θ2 όπου η προσβολή έφθανε το 69.5% (Πίνακας 5). Δεν υπήρξε καμία καθαρή διαφοροποίηση μεταξύ των δύο συγκεντρώσεων του θειασβεστίου (Θ1 και Θ2), ή της εφαρμογής χαλκού, ενώ η διαφορά με τον μάρτυρα ήταν στατιστικά σημαντική (Πίνακας 5, Εικ. 5).
Παρόμοια ήταν η εικόνα από την δεύτερη δειγματοληψία που έγινε στις 12 Μαίου. Στον μάρτυρα υπήρχε σημαντική προσβολή σε σύγκριση με τις μεταχειρίσεις. Από την στατιστική ανάλυση των μέσων όρων προσβολής από εξώασκο, φαίνεται ότι η διαφορά του μάρτυρα από τις μεταχειρίσεις ήταν σημαντική ενώ οι διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (Πίνακας 6, Εικ. 6).


Βιβλιογραφία
Cooley, D. R., Gamble, J. W. and Mazzola, M. 1991. Effects of sulfur and copper fungicides on fruit finish, scab and soil acidity. Fruit Notes 56: 22 – 23
Ellis, M. A., Madden, L. V. and Wilson, L. L. 1991. Evaluations of organic and conventional fungicides programs for control of apple scab. Fungicide and Nematicide tests 46: 10.
McCallan, S. E. A. 1967. History of fungicides. In Fungicides: An advanced Treatise 1, pp 1 – 37. Ed D. C. Torgeson. New York, USA: Academic Press.
Reganold, J. P., Glover, J. D., Andrews, P. K., Hinman, H. R. 2001. Sustainability of three apple production systems. Nature London, 2001, 410: 926 – 930.

Γεωργικές προειδοποιήσεις

Βάιος Πολυμέρου - Ευγενία Μακρίδου
No 3 / 25 Φεβρουαρίου 2010

(Τεχνικό δελτίο - γεωργική προειδοποίηση)

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Α. ΘΡΙΠΕΣ:

Προκαλούν κάθε χρόνο σοβαρές ζημιές (επιδερμικές αλλοιώσεις και παραμορφώσεις) στους καρπούς των νεκταρινιών.
Να αποφεύγεται η καλλιέργεια και η καταστροφή των χόρτων του οπωρώνα την περίοδο από το στάδιο «ροζ μπουμπούκι» έως την άνθηση. Αν απαιτείται, η αντιμετώπισή του θρίπα να γίνει:

1. ΠΡΟΑΝΘΗΤΙΚΑ, από το στάδιο «ρόζ μπουμπούκι» (στάδια D - E) μέχρι την έναρξη της άνθησης με κατάλληλο αγροχημικό

  • Η επέμβαση αυτή δεν είναι συνήθως απαραίτητη επειδή κατά κανόνα ο πληθυσμός του θρίπα αυτή την εποχή είναι μικρός και οι ζημίες ασήμαντες και επειδή είναι μειωμένης αποτελεσματικότητας, λόγω ταχείας επανεγκατάστασης των τελείων στα άνθη.
  • Δικαιολογείται μόνο αν την περασμένη χρονιά είχαμε υψηλό ποσοστό προσβολής και υπάρχει αυξημένος πληθυσμός θριπών.
  • Καλύτερα η αντιμετώπιση να γίνει …….

2. ΜΕΤΑΝΘΗΤΙΚΑ, στο στάδιο G, όπως θα περιγράφεται σε επόμενο δελτίο.

Β. ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ – ΑΚΑΡΕΑ – ΑΝΑΡΣΙΑ - ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ:

Στα κτήματα που παρουσιάζουν προσβολές από βαμβακάδα ή Σαν Ζοζέ συνιστάται επέμβαση στο στάδιο του «ροζ μπουμπουκιού» (στάδια D – E). Αν η προσβολή είναι εντοπισμένη, να ψεκάζονται μόνο τα δέντρα που παρουσιάζουν πρόβλημα. Η επέμβαση αυτή ελέγχει αποτελεσματικά και τον κόκκινο τετράνυχο (χειμερινά αυγά) και τα αυγά αφίδων.

Κατάλληλα αγροχημικά:

  • ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ
  • ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ (μισή δόση ) + ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ή ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΠΥΡΕΘΡΙΝΕΣ. Η επέμβαση αυτή καταπολεμά και την ανάρσια και το φυλλοδέτη.
  • ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ (μόνο για βαμβακάδα και Σαν Ζοζέ)

Απολύτως απαραίτητη η καλή διαβροχή των δένδρων με ψεκαστικό πίεσης και αν είναι δυνατό με κατευθυνόμενο ψεκασμό.

Γ. ΦΥΛΛΟΒΙΟΣ – ΠΕΡΙΤΕΛΟΣ (ΚΛΕΟΝΟΣ):

Μικρά κολεόπτερα που προσβάλλουν τα άνθη και τους νεαρούς καρπούς της νεκταρινιάς και από τους παραγωγούς αναφέρονται ως «κλεονός».

  • Να αποφεύγεται η καλλιέργεια και η καταστροφή των χόρτων του οπωρώνα (όπως και για το θρίπα παραπάνω) την περίοδο από το στάδιο του «ροζ μπουμπουκιού» έως την άνθηση.
  • Σε περίπτωση προσβολής, αντιμετωπίζονται με επέμβαση στο στάδιο του «ροζ μπουμπουκιού» μέχρι την έναρξη της άνθησης σε συνδυασμό με την καταπολέμηση των θριπών. Δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή.
  • Η άνοδος του «κλεονού» στα δένδρα αναμένεται μαζική αρχές Απρίλη (μετά την πτώση των πετάλων) και θα δοθούν οδηγίες σε επόμενο δελτίο μας.
Δ. ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟΥΜ - ΣΥΤΟΣΠΟΡΑ:

Οπου διαπιστώθηκαν ζημιές, και μετά το κλάδεμα αφαίρεσης των προσβεβλημένων που πρέπει να έχει γίνει, (υποχρεωτικό για την ολοκληρωμένη παραγωγή), συνιστάται συνδυασμένη επέμβαση στο στάδιο «ροζ μπουμπούκι» μέχρι την έναρξη της άνθησης σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση εξώασκου - κορύνεου - μονίλιας.

ΚΕΡΑΣΙΑ

Α. ΣΦΑΙΡΟΛΕΚΑΝΙΟ (χελωνάκι):

Αντιμετωπίζεται όπου υπάρχει πρόβλημα με επέμβαση πριν την έναρξη της βλάστησης με λάδια, όπως για τα κοκκοειδή της ροδακινιάς παραπάνω.

Β. ΣΚΟΛΥΤΗΣ ( ο μικρός):

Προσβάλλει επίσης την αμυγδαλιά, τη ροδακινιά, τη βερικκοκιά, τη δαμασκηνιά, τη μηλιά και την αχλαδιά.
Προκαλεί κάθε χρόνο ζημιές κυρίως σε εξασθενημένα δένδρα. Την εποχή αυτή διαχειμάζει σε στοά σε βάθος 1,5 χιλ. σαν ανεπτυγμένη προνύμφη σε διάπαυση.
Όπου παρατηρούνται προσβολές, συνιστάται επέμβαση πριν την έναρξη της βλάστησης με λάδια, ταυτόχρονα με το Σφαιρολεκάνιο, όπως παραπάνω.
Υπενθυμίζουμε την αφαίρεση με κλάδεμα των προσβεβλημένων κλαδιών καθώς και την απομάκρυνση από τον οπωρώνα και κάψιμο των ξερών - προσβεβλημένων κλαδιών. Αν τα ξερά κλαδιά παραμείνουν ως εντομοπαγίδες, να καούν μέχρι τέλη Απριλίου.

ΒΕΡΙΚΟΚΚΙΑ

ΚΟΡΥΝΕΟ:

Οπου υπάρχει ιστορικό σοβαρών προσβολών, να γίνει ψεκασμός στο διάστημα «πλήρης άνθηση» έως «πτώση πετάλων» (στάδια F έως G).

Κατάλληλα αγροχημικά: ΜΠΙΤΕΤΡΑΝΟΛ, ΚΑΠΤΑΝ, ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ, ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ, ΖΙΡΑΜ, κ.α.

ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

AN ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!

Της Συλβί Μπρυνέλ, γεωγράφου, καθηγήτριας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, πρώην προέδρου της οργάνωσης «Δράση κατά της πείνας», Le Monde 9-2-10.
(Mε τις αγροτικές κινητοποιήσεις μπορεί κανείς να συμφωνεί ή να διαφωνεί. Εκείνο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση είναι η τραγική κατάσταση των αγροτών και της ελληνικής...

υπαίθρου. Το άρθρο της Γαλλίδας καθηγήτριας - ο τίτλος, πρέπει να το πούμε, είναι δικός της - νομίζουμε ότι αποδίδει άριστα και την ελληνική πραγματικότητα, γι' αυτό και το αποδώσαμε στα ελληνικά. Ε.Δ.Ν.)

Σήμερα τα εισοδήματα των Γάλλων αγροτών βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Πολλοί από αυτούς, κτηνοτρόφοι, παραγωγοί γάλατος ή φρούτων και λαχανικών, βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση: καταχρεωμένοι, με δυσκολία τα βγάζουν πέρα. Οσοι δεν εγκαταλείπουν το επάγγελμα, το ασκούν με την αίσθηση ότι είναι καταδικασμένοι να το ασκούν.

Χρόνια τώρα τους ζητούσαμε να κάνουν επενδύσεις, να τηρούν βιβλία. Και το έκαναν. Και βρίσκονται ζαλισμένοι από τους καταναγκασμούς, το χαρτοβασίλειο, τους ελέγχους, στραγγαλισμένοι από τις υπεραγορές. Θερμαστές ατμόπλοιου.

Ο ρόλος τους, πιστεύαμε, ήταν να τρέφουν τη Γαλλία, να εξασφαλίζουν την ακτινοβολία της στο εξωτερικό, με προϊόντα ποιότητας, ξακουστά και λαχταριστά από όλο τον κόσμο. Για δεκαετίες η Γαλλία σεβάστηκε το σύμφωνο που υπόγραψε με τους αγρότες της: παράγετε, επινοείστε, εξασφαλίστε μας εξαγωγές και πλούτο και σε αντάλλαγμα, θα σας στηρίξουμε, θα σας προστατέψουμε. Γιατί σας έχουμε ανάγκη.

Και να που αφού έσωσαν το έθνος, οι αγρότες βλέπουν σήμερα να κατηγορούνται ότι είναι οι νεκροθάφτες του: κοστίζετε υπερβολικά, ρυπαίνετε, δηλητηριάζετε με τα βιομηχανοποιημένα προϊόντα σας και την εντατική γεωργία, καταστρέφετε τη φύση, μολύνετε τα νερά, αυτή είναι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα γύρω τους. Τους βλέπουμε με δυσπιστία. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο θάνατός τους φαίνεται να είναι προγραμματισμένος: θα επιβιώσουν μόνο οι πιο επιδέξιοι και οι πιο επινοητικοί.

Και όμως, είναι επείγουσα ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε ταχύτατα, κυρίως μετά την αποτυχία της Κοπεγχάγης, ότι ο αγροτικός κόσμος είναι ο εγγυητής μιας διαρκούς πραγματικής ανάπτυξης. Πρώτον, γιατί, και αυτό είναι ηλίου φαεινότερο, παράγει την τροφή που καταναλώνουμε, μια τροφή διαφοροποιημένη και υγιεινή όσο ποτέ άλλοτε. Εύκολα ξεχνούμε την μονοτονία των διατροφικών συνηθειών του παρελθόντος, το πλήθος των ασθενειών που συνδέονται με τη διατροφή. Αν το προσδόκιμο ζωής των Γάλλων και το ύψος τους αυξήθηκαν τόσο σε πενήντα χρόνια, αυτό δεν οφείλεται μόνο στην υγιεινή και την ιατρική: πιστώνεται πρωτίστως στην ποιότητα των διατροφικών προϊόντων τους. Την στιγμή που πρέπει να διπλασιάσουμε την παγκόσμια διατροφική παραγωγή στα επόμενα πενήντα χρόνια για να απαντήσουμε στις προκλήσεις της δημογραφικής και αστικής ανάπτυξης, χρειαζόμαστε μια διατροφική γεωργία, διαφοροποιημένη, αποτελεσματική, αλλά και μια γεωργία που να είναι οικολογικά εντατική.

Οι αγρότες σήμερα έχουν πλήρη συνείδηση της ανάγκης να εφαρμόσουν γεωργικές τεχνικές που συνδυάζουν το σεβασμό στο περιβάλλον με την καλή απόδοση. Η χρήση λιπασμάτων διαιρέθηκε δια του δέκα τα δέκα τελευταία χρόνια. Γέμισαν γρασίδι οι όχθες των νερών. Μετά την υπερπαραγωγή, επειδή η Ευρώπη πεινούσε και εξαρτιόταν από το εξωτερικό για να τραφεί, σήμερα η αγωνία τους είναι να χρησιμοποιήσουν σε όλα τα εδάφη τα καλύτερα μέσα για να απαντήσουν στη ζήτηση, διατηρώντας παράλληλα αυτά για το μέλλον. Αγωνιούν και για την υγεία τους, γιατί οι ίδιοι πλήρωσαν ένα βαρύ φόρο στην εντατική γεωργία. Πρέπει να ενδιαφερθούμε για τις προσπάθειές τους και να τους ενθαρρύνουμε, αντί να τους κατηγορούμε.

Γιατί; Διότι αυτή η φύση, που οι αστοί τόσο αγαπούν, είναι το αποτέλεσμα των κοινωνιών που δημιούργησαν αγρότες: αυτοί άνοιξαν δρόμους, μπήκαν σε αφιλόξενους χώρους, ξεχέρσωσαν, φύτεψαν, επέλεξαν. Οι πράσινοι χώροι είναι κυρίως αγροτικοί χώροι. Δεν υπάρχει ούτε ένα τοπίο που να μην έχει διαμορφωθεί από τους χωρικούς. Αφήστε ελεύθερη τη φύση και δεν θα μπορείτε να πατήσετε το πόδι σας σ’ αυτήν! Θα γεμίσει ο τόπος βάτα, λόχμες, σπάρτα, τσουκνίδες. Η χώρα μας, η Γαλλία χρωστάει την ποικιλομορφία της και την ομορφιά της στους αιώνες της αγροτικής παράδοσης. Πρέπει λοιπόν να συμφιλιώσουμε τους χωρικούς με τους αστούς. Και πολύ περισσότερο τους νέους αγρότες με τους χωρικούς, γιατί οι πρώτοι δεν καταλαβαίνουν τους καταναγκασμούς των δεύτερων… και, συχνά, οι δεύτεροι εκδηλώνουν με τρόπο ολοφάνερο την εχθρότητά τους απέναντι στους πρώτους!.

Αλλά αυτό δεν είναι το παν. Αν η γεωργία κατέχει τα κλειδιά της διαρκούς ανάπτυξης είναι επίσης και για το λόγο ότι παράγει ανανεώσιμες πρώτες ύλες άπειρων χρήσεων, σε όλους τους τομείς. Σήμερα, μια μικρή ποσότητα σιταριού φτιάχνει ψωμί. Και υπάρχουν περισσότερες από 1.500 χρήσεις ενός σπυριού καλαμποκιού. Είτε πρόκειται για χαρτί περιτυλίγματος, κόλλες, καύσιμα, η ζήτηση και τα τελικά προϊόντα είναι άπειρα για τη γεωργία και επιτρέπουν να αντικαταστήσουμε τις ενέργειες του υπεδάφους.

Θα τελειώσουμε με αυτό που ανησυχεί τη διεθνή κοινότητα: το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Δαπανούμε σημαντικά ποσά για να περιορίσουμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, γλυκοκοιτάζουμε τα τροπικά δάση σαν να είναι τα μόνα που μπορούν να σώσουν τον πλανήτη. Γνωρίζουμε ότι ένα καλλιεργημένο χωράφι δεσμεύει τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο ένα δάσος. Και ένα λειβάδι άλλο τόσο! Δεν πρόκειται βέβαια να ξεχερσώσουμε όλα τα δάση για να τα κάνουμε καλλιεργήσιμα – η έκτασή τους αυξάνεται συνέχεια στη Γαλλία. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι χωρικοί, έτσι και εφαρμόσουν διαρκείς πρακτικές είναι για μας οι καλύτεροι εγγυητές της πάλης κατά της κλιματικής αλλαγής.

Τι θα συμβεί αν αποθαρρύνουμε τους αγρότες μας; Αν εγκαταλείπουν τα χωράφια τους ο ένας μετά τον άλλον; Προς ποια κοινωνία βαδίζουμε, καθώς το ισοδύναμο ενός νομού με καλά χωράφια χάνεται ήδη κάθε δέκα χρόνια από την επέκταση των πόλεων και των δικτύων; Θα εμπιστευτούμε αύριο τη διατροφή μας στους Κινέζους, του Αργεντίνους και τους Καμερονέζους;
Πρέπει να εγκαταλείψουμε την λανθασμένη και παρωχημένη αντίληψή μας για μια φύση που υπήρχε ανεξάρτητα από τον άνθρωπο και να δείξουμε εμπιστοσύνη σ’ αυτούς που την γνωρίζουν, τη διαχειρίζονται, και παίρνουν απ’ αυτή το καλύτερο. Για τη δική μας μεγαλύτερη ευχαρίστηση: τα τοπία. Για την υγεία μας: την τροφή. Αλλά και τη ίδια μας τη ζωή: μια διαρκή ανάπτυξη που ενδιαφέρεται τόσο για τον πλανήτη μας όσο και γι’ αυτούς που τον κατοικούν περνά πρωτίστως από το σεβασμό των αγροτών μας. (πηγή)


Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

εμφύλιος στο συμπυρηνο


ImageΜε νέο «εμφύλιο» απειλείται ο κλάδος του βιομηχανικού ροδάκινου, λίγο καιρό μετά τα μεγάλα προβλήματα του περασμένου καλοκαιριού και τις παλινωδίες της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφορικά με τις εξαγωγές στη Ρωσία. Η συνήθης προσφυγή των συνεταιριστών στο «εύκολο χρήμα» και ο δημόσιος διάλογος που προηγείται αυτής της διαδικασίας, επιδρά καταστροφικά στη διαμόρφωση της αγοράς κομπόστας, αφού οι επικοινωνίες πλέον έχουν προχωρήσει και οι αγοραστές του εξωτερικού παίρνουν πρώτοι το δικό τους μερίδιο από την τιμή του προϊόντος.

H ΠΑΣΕΓΕΣ θέτει θέμα χρηματοδότησης των συνεταιριστικών οργανώσεων ροδάκινου, προβάλλοντας την ανάγκη για 5ετή δανειοδότηση από την ΑΤΕ με ευνοϊκούς όρους εν μέσω δημοσιονομικών κατολισθήσεων…

Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο «νευραλγικός για το εξωτερικό εμπόριο της χώρας» κλάδος του ροδάκινου έχει προβλήματα και κανείς δεν αρνείται το δικαίωμα των συνεταιριστικών φορέων να επιχειρηματολογούν στοιχειοθετώντας οικονομικά αιτήματα σε όφελος των μελών τους. Η καχυποψία όμως έρχεται να υποκαταστήσει τη συμπάθεια όταν «η απαίτηση σε όφελος των μελών της» ερμηνεύεται σαν πράξη, «κονσομασιόν για τα μέλη της»….

Η νοοτροπία τρόπων σκέψης που ανθεί σε «τέσσερις συνεταιριστικούς τοίχους» έρχεται από το παρελθόν. Το αίτημα, κατά το ηπιότερο, παράλογο, αφορά αποκλειστικά τον συνεταιριστικό τομέα αποκλείοντας τον ιδιωτικό τομέα μεταποίησης και εμπορίου, ο οποίος για τα δικά του προβλήματα, θα μπορούσε να προβάλει τα δικά του ανάλογα αιτήματα.

Πεδίο μάχης

ImageΗ παγκόσμια αγορά του μεταποιημένου συμπύρηνου ροδάκινου, δεν διαφέρει πολύ από ένα αιματηρό «πεδίο μάχης» από το οποίο το ελληνικό προϊόν βγαίνει άλλοτε νικητής και άλλοτε απλώς επιβιώνει, παρά τα χτυπήματα που δέχεται από ανταγωνιστές «δεύτερης ποιότητας προϊόντος» στις αγορές του κόσμου. Διαχρονικά οι μεγαλύτερες επιθέσεις και συκοφαντίες που δέχεται το ελληνικό ροδάκινο από τους ανταγωνιστές του, αφορά «κάτω από το τραπέζι ενισχύσεις στην παραγωγή και τη μεταποίηση» ακόμη και κατά παράβαση του κοινοτικού καθεστώτος, με τη μορφή αποζημιώσεων, δανεικών και αγύριστων, επιδοτήσεις επιτοκίου και ποικίλα τεχνάσματα (μην ξεχνάμε ότι τα GreekAgriculturalStatistics είναι κομμάτι των Greek Statistics...).

Συνεταιριστικές απόπειρες για «μονομερείς» οικονομικές βοήθειες το μόνο που πετυχαίνουν είναι να προκαλέσουν τους ανταγωνιστές και να ζημιώσουν το «παγκοσμίως καλύτερο ποιοτικά ελληνικό ροδάκινο» κατηγορώντας τη χώρα ότι υποτροπιάζει «επιδοτώντας προτιμησιακά» σε αρνητικές συγκυρίες...

Πολύ πρόσφατα, οι ΗΠΑ με τη συναίνεση τρίτων χωρών, επεχείρησαν να εντάξουν το ελληνικό ροδάκινο «στη λίστα προϊόντων της ΕΕ προς εφαρμογή αντιποίνων» για συμμόρφωση της ΕΕ στις αποφάσεις του ΠΟΕ στο θέμα χρήσης ορμονών στο Αμερικάνικο βοδινό κρέας (το γνωστό “hormone dispute”). Απείλησαν επιβολή δασμών σε πολλά κοινοτικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ, με 52% αύξηση του δασμού στο συμπύρηνο ροδάκινο της Ελλάδος. Το ελληνικό προϊόν μπήκε στη μαύρη λίστα των «αντιποίνων» με το σκεπτικό οτι ειναι «ενισχυόμενο προϊόν, άρα και ανταγωνιστικότερο στις διεθνείς αγορές σε βάρος π.χ. του ροδάκινου της Καλιφορνίας…». Ευτυχώς για το ελληνικό ροδάκινο, η Κυβέρνηση Ομπάμα πάγωσε τα ετοιμαζόμενα «αντίποινα» και δεν μπήκαν «προς το παρόν» σε εφαρμογή.

Οχι άλλα λάθη

Ο κλάδος του ελληνικού ροδάκινου δεν είναι και στα καλύτερά του. Τα προβλήματα είναι διαρθρωτικά πρωτογενώς με ιδιαίτερα προβληματικά στη μεταποίηση και το εμπόριο σε εποχές μείωσης της ζήτησης. Οι στρεβλώσεις στη διαχείριση του προϊόντος και το ασυμβίβαστο μεταξύ παραγόμενης και μεταποιήσιμης ποσότητας δεν επιλύονται, έτσι απλά, σε τριτοβάθμιο «συνεταιριστικό επίπεδο» και όσων μελών του συμβιβάζονται με την ιδέα της όποιας προσωρινής βοήθειας «πυροσβεστικής μορφής». Ο κλάδος επιζητά λύσεις «πολιτικές» που θα τον αναδείξουν στο μέτρο που θα υποκατασταθεί βαθμιαία το εισόδημα του παραγωγού και δεν θα χαθούν οι αγορές από «εγχώρια» λάθη του παρελθόντος….

Οι επενδύσεις στη γεωργία μέσα από χειρουργικές διαρθρωτικές επεμβάσεις σε «νέο» εθνικό πλαίσιο χωροταξικής και παραγωγικής οργάνωσης (ίσως τελείως από την αρχή…), είναι η μόνη λύση για να επιβιώσει ο δυναμικός κλάδος του ροδάκινου. Η εφαρμογή αυτών των πολιτικών είναι υποχρέωση της πολιτείας, η οποία πρέπει χωρίς άλλες χρονοτριβές, να τις μελετήσει και να τις θεσμοθετήσει η ίδια, στη συνέχεια να τις επιβάλλει και «όχι» να της το επιβάλλουν. (πηγή)


ουδέν σχόλιον απλά συμφωνούμε!

κλειστόν λόγω........... έλλειψης οράματος

Κλείνει το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελιάς Χανίων μέχρι το 2012 λόγω έλλειψης ερευνητών. Τεράστια είναι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στα ερευνητικά αγροτικά ιδρύματα τα οποία υπάγονται στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικών Ερευνών.
Μετά την αποχώρηση του προέδρου και της γενικής διευθύντριας, το ΕΘΙΑΓΕ παραμένει χωρίς διοίκηση, με αποτέλεσμα όχι μόνο να κινδυνεύει να μείνει απλήρωτο το προσωπικό που ασχολείται με την αγροτική έρευνα σε ολόκληρη την χώρα, αλλά – σε αυτή την κρίσιμη περίοδο – κινδυνεύουν να χαθούν και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από Ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς αφενός το ΕΘΙΑΓΕ, αν και έχει πιστοποιηθεί, δεν μπορεί να πάρει έργα του ΕΣΠΑ και αφετέρου δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις προσωπικού από τα ερευνητικά ιδρύματα που έχουν αναλάβει επιμέρους προγράμματα της Ε.Ε.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Ινστιτούτου Υποτροπικών Φυτών και Ελιάς Χανίων το οποίο σε λίγο δεν θα μπορεί να πληρώσει ούτε το φως, νερό και τηλέφωνο, δηλαδή τα στοιχειώδη λειτουργικά του έξοδα.

«Είναι αλήθεια πως δεν υλοποιήθηκε η αναδιάρθρωση του ΕΘΙΑΓΕ που είχε εξαγγελθεί από το 1999 και επιπλέον προστέθηκε το πρόβλημα πως δεν έχουμε διοίκηση», είπε ο διευθυντής του Ι.Υ.Φ.Ε. Χανίων κ. Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης, επισημαίνοντας πως η έλλειψη της διοίκησης του ΕΘΙΑΓΕ έχει δημιουργήσει επιπλέον προβλήματα στην λειτουργία του Ινστιτούτου, «μιας και έχει αρκετά προγράμματα για τα οποία δεν μπορούμε να προσλάβουμε προσωπικό και αφετέρου δεν μπορούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υλοποίηση δύο μεγάλων αναπτυξιακών δράσεων του Ινστιτούτου. Η μια είναι η ολοκλήρωση του πιστοποιημένου εργαστηρίου αναλύσεων ελαιολάδου και η δεύτερη είναι η προμήθεια και λειτουργία κινητού εργαστηρίου αναλύσεων».
Έτσι, την ίδια ώρα που πολλοί κάνουν λόγο για ανταγωνιστικά πιστοποιημένα αγροτικά προϊόντα, μια επένδυση ενός εκατομμυρίου ευρώ σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, μένει ανεκμετάλλευτη, καθώς δεν εγκρίνονται οι 2 - 3 επιστήμονες που είναι αναγκαίοι και επιπλέον το Ινστιτούτο χάνει και μια πηγή εσόδων.
«Η ολοκλήρωση του εργαστηρίου πιστοποιημένων αναλύσεων ελαιολάδου, είναι ένα βασικό εργαλείο και για την προώθηση του λαδιού στην Κρήτη. Το κινητό εργαστήριο είναι επίσης ένα εργαλείο που θα φτάσει στο χωράφι και θα δίνει στήριξη στον αγρότη, για να παράγει τα προϊόντα με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας, ώστε να ανταποκριθεί σε αυτό που ζητά ο καταναλωτής και να παράγει πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα…», διευκρινίζει ο κ. Χαρτζουλάκης.
Όμως το άκρον άωτον του παραλογισμού είναι πως το Ινστιτούτο συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά δεν μπορεί να απορροφήσει τα χρήματα αυτά, καθώς δεν εγκρίνεται το προσωπικό, παρόλο που δεν θα πληρωθεί από τον κρατικό κορβανά, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν παράδειγμα ο διευθυντής του ΙΥΦΕ ανέφερε το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Algatec», που αφορά «στην επαναχρησιμοποίηση των νερών των πλυντηρίων των ελαιουργείων και στο οποίο συμμετέχουν επτά χώρες της ΕΕ. Προβλέπονται δαπάνες για προσωπικό ύψους 65.000 ευρώ και δεν μπορούμε να προσλάβουμε το προσωπικό αν και αρχίσαμε τις διαδικασίες από τον περασμένο Αύγουστο. Γιατί δεν υπάρχει διοίκηση, και ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί εάν στα ερευνητικά προγράμματα, που χρηματοδοτούνται από τρίτους και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό, ισχύει η απαγόρευση στις προσλήψεις. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους, η μισθοδοσία των οποίων είναι εξασφαλισμένη από την Ε.Ε. και για ένα πρόγραμμα που αφορά στην ανακύκλωση και εξοικονόμηση των τεράστιων ποσοτήτων νερού που χρησιμοποιούνται στα ελαιουργεία για το πλύσιμο του ελαιοκάρπου…».
Μάλιστα ο κ.Χαρτζουλάκης τονίζει πως, από τις 22 έως τις 24 Μαρτίου, θα γίνει στα Χανιά συνάντηση εκπροσώπων από τις επτά χώρες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα προκειμένου να εξετάσουν τις προόδους στην συγκεκριμένη έρευνα και την ίδια στιγμή το Ινστιτούτο δεν έχει καν το προσωπικό, που υποτίθεται πως θα έπρεπε ήδη να έχει κάποια αποτελέσματα από την έρευνα αυτή.
Έτσι, όχι μόνο η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει χρήματα της Ε.Ε., όχι μόνο ένα δημόσιο Ινστιτούτο Αγροτικής έρευνας κινδυνεύει να καταστεί αναξιόπιστο, όχι μόνο μπορεί να χαθεί η ευκαιρία συμμετοχής σε μιαν έρευνα που αφορά στην εξοικονόμηση νερών, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην καλύτερη λειτουργία των ελαιουργείων, αλλά επιπλέον, τώρα υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορεί να πληρωθούν ούτε καν τα στοιχειώδη, όπως το φως, το νερό και το τηλέφωνο.
«Ο προϋπολογισμός του Ινστιτούτου τα τελευταία χρόνια ήταν 85.000 ευρώ και με τις περικοπές που γίνονται, φέτος θα μειωθεί κατά 10%. Από τα προγράμματα αυτά πληρώνουμε το φως, το νερό και το τηλέφωνο για την λειτουργία του Ινστιτούτου», επισημαίνει ο κ. Χαρτζουλάκης, διευκρινίζοντας πως «μιας και δεν έχουμε κρατική επιχορήγηση για να καλύψουμε όλες τις λειτουργικές ανάγκες μας, τα προγράμματα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για το Ινστιτούτο».
Να σημειωθεί πως από τα έσοδα που έχει το ΙΥΦΕ Χανίων από την παροχή υπηρεσιών (30.000 ευρώ για το 2008) και από την πώληση των προϊόντων που παράγονται στις καλλιέργειες του Ινστιτούτου που εκτείνονται σε 500 στρέμματα (ελαιόλαδο, εσπεριδοειδή, αβοκάντο κ.α.) το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης έχει πάρει όλα τα χρήματα και δεν έχει επιστρέψει ούτε ένα ευρώ στο ΙΥΦΕ Χανίων, ενώ έπρεπε να είχε επιστρέψει το 70%.
Έτσι προστίθενται νέα προβλήματα στο μόνιμο πρόβλημα του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων, που είναι η μη πρόσληψη ερευνητών, κάτι που θα έχει σαν αποτέλεσμα το ουσιαστικό κλείσιμο του Ινστιτούτου το 2012. «Από το 2000 έως σήμερα έχουν συνταξιοδοτηθεί 12 ερευνητές και έχει προσληφθεί μόνο ένας. Μέχρι το 2012 θα έχουμε συνταξιοδοτηθεί οι τέσσερεις από τους πέντε ερευνητές που είμαστε και θα μείνει μόνο ο ένας», τονίζει ο κ. Χαρτζουλάκης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου όχι μόνο για αδυναμία εκπόνησης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. αλλά και παροχής έστω απλών υπηρεσιών προς όφελος των αγροτών και της αγροτικής οικονομίας. (πηγή)


τι να την κάνεις την έρευνα πια !!!! αφού την αγοράζουμε πανάκριβα και ετεροχρονισμένα απ έξω .

Αν έχεις όμως όραμα για την ελληνική γεωργία βρε παιδί μου!!!!!!!!!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ


Εκπρόσωποι του Σωματείου Εκδοροσφαγέων και εργαζόμενοι του Βιομηχανικού Σφαγείου Βέροιας επισκέφτηκαν την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, τη Δήμαρχο Βέροιας κ. Χαρίκλεια
Ουσουλτζόγλου Γεωργιάδη για να εκφράσουν την αγωνία τους για την πορεία εκποίησης του Βιομηχανικού Σφαγείου Βέροιας.

Ενημέρωσαν τη Δήμαρχο για την καλή πορεία της ιστορικής επιχείρησης, όπως δήλωσαν «το Σφαγείο έχει ιστορία και σοβαρό αντικείμενο εργασίας σε ένα νομό με πρωτοπορία στην ζωική παραγωγή, ενώ είναι από τα ποιο σύγχρονα και έχει περάσει με επιτυχία τους ποιο αυστηρούς ελέγχους.
Η αγωνία μας, η διαμαρτυρία μας και τα ερωτηματικά μας, έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά της Διοίκησης των Σφαγείων, η οποία αποφάσισε ξαφνικά να το εκποιήσει».
Η Δήμαρχος Βέροιας άκουσε με προσοχή τους εργαζόμενους δήλωσε ότι συμπαρίσταται στα δίκαια και νόμιμα ζητήματα τους, ζήτησε να μην γίνουν βιαστικές ενέργειες και όλες οι διαδικασίες να γίνουν με απόλυτη διαφάνεια με γνώμονα το κοινό συμφέρον. Οι εργαζόμενοι την ενημέρωσαν ότι έχουν καταθέσει στη Διοίκηση του Σφαγείου, Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση – Διαμαρτυρία, με την οποία εκφράζουν τις απόψεις τους. (πηγή)


Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

τα σκέφτονται πριν τα πουν ή ........................;

Μόνο μέσω συνεταιριστικών οργανώσεων θα μπορούν στο μέλλον οι παραγωγοί δημητριακών, βάμβακος και οπωροκηπευτικών, να εμπορεύονται τα προϊόντα τους, ενώ στο συμβόλαιο θα αναγράφεται υποχρεωτικά η τιμή του προϊόντος. Τα παραπάνω ανέφερε την Τετάρτη (17/2) η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κα Μπατζελή, κατά την ομιλία της στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Επίσης σύμφωνα με την ίδια, αν κάποιος αγρότης πουλήσει χωρίς συμβόλαιο, τότε δεν θα έχει καμιάς άλλης μορφής επιδότηση από το κράτος εκτός φυσικά από την Ε.Ε. Επιπρόσθετα, τα συμβόλαια θα κατατίθενται στην Εφορία και θα διασταυρώνονται με το ΟΣΔΕ, ενώ χωρίς τη δήλωση καλλιέργειας του ΟΣΔΕ δεν θα μπορεί να γίνεται καμία συναλλαγή.
Την ίδια στιγμή, η υπουργός έκανε γνωστό ότι αφενός η ενιαία ενίσχυση θα δοθεί ως τις 15 Μαρτίου, ενώ από 1 - 5 Μαρτίου θα γίνει έλεγχος ποιότητας στην ψηφιοποίηση από στελέχη της Ε.Ε. Αφετέρου στο εξής η δήλωση των αγροτών για την είσπραξη της επιστροφής ΦΠΑ θα συνοδεύεται και από τη δήλωση του ΟΣΔΕ.
«Η στρατηγική μας για τα τρόφιμα καλύπτει τα 2/3 της συνολικής στρατηγικής μας για τη γεωργία. Το εισόδημα του αγρότη πρέπει να προέρχεται κυρίως από την αγορά, όπως συμβαίνει με τα οπωρολαχανικά (60%) και το βαμβάκι (80%)», υπογράμμισε η κ. Μπατζελή, συμπληρώνοντας ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την αγορά αγροτικών προϊόντων θα έχουν ανακοινωθεί από τα συναρμόδια υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας μέχρι τα τέλη Μαρτίου.


μα καλά τα σκέφτονται πριν τα πουν ή ........................;

Πρώτον από που και ως που θα είναι υποχρεωμένος ο κάθε ένας να παραδίδει την παραγωγή του σε συνεταιρισμό ; Ανήκει αυτό στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού; Η Ε.Ε πως θα το ακούσει όταν το κάνει νόμο του κράτους; Έχει υπ' όψιν της η κ Υπουργός πως και γιατί διαλύθηκαν οι περισσότεροι συνεταιρισμοί; και τώρα πάμε για νεκρανάσταση όλων των παρασίτων προφανώς κατά παρότρυνση της ΠΑΣΕΓΕΣ;
Οι υγιείς ιδιώτες έμποροι οπορωκηπευτικών που έχουν επενδύσει ένα σωρό λεφτά σε υποδομές και προσωπικό θα λάβουν ως δώρο το χρυσό λουκέτο από το ΥΠΑΑΤ ;
Και πόθεν προκύπτει η ισότιμη παρουσία στην αγορά όταν κάποιοι θα αποκλείονται από τις εθνικές επιδοτήσεις ;
και τώρα στα συμβόλαια !!! πότε θα υπογράφονται ; προ της συγκομιδής; Δηλαδή ξέρετε εσείς κυρία Υπουργέ την τιμή του ροδάκινου τον Αύγουστο από σήμερα; Αν ναι να μας την πείτε και σε εμάς να κανονίσουμε την πορεία μας!!!! Μήπως στα συμβόλαια θα αναγράφεται ένα εύρος τιμών από πχ από 0,10 ως 0,40 για το ροδάκινο και στο τέλος θα παίρνεις το 0,15 και θα λες και ευχαριστώ;;;; Ή μήπως η τιμή θα αναγράφεται μετά την πώληση σε υπογεγραμμένα χαρτιά.

Η συνέχεια σε λίγο.......


Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

μια καλή προσπάθεια ,αρκεί να μην γίνει του ποδαριού

Μέτρα για την προστασία της τοπικής παραγωγής κερασιών, από όπου προέρχεται το 60% της συνολικής πανελλήνιας παραγωγής του συγκεκριμένου φρούτου, παίρνει ο Δήμος Έδεσσας μεριμνώντας για την δημιουργία Ινστιτούτου Κερασιού για τους αγρότες, με στόχο ακόμη καλύτερες σοδειές.

Οι παραγωγοί της περιοχής θα μπορούν -σε καθημερινή βάση- να επισκέπτονται το Ινστιτούτο Κερασιού, να συζητούν με γεωπόνους και εξειδικευμένο προσωπικό και να ενημερώνονται για το ποιες ποικιλίες κερασιών αποδίδουν περισσότερους καρπούς και ποιες είναι ανθεκτικότερες στις καιρικές συνθήκες.

Το ινστιτούτο θα στεγάζεται σε έκταση 10 στρεμμάτων, σε δημοτικό οικόπεδο στον Άγρα, όπου θα υπάρχει κτίσμα με γραφεία και εργαστήριο. Στο χώρο θα φυτευτούν 37 ποικιλίες κερασιάς και για την κάθε ποικιλία θα υπάρχουν 18 δέντρα. Η δουλειά του Ινστιτούτου θα είναι να καταγράφει αναλυτικά την εξέλιξη των καρπών.

Οι ποικιλίες θα ελέγχονται από γεωπόνο και θα φροντίζονται από εξειδικευμένο προσωπικό. Όλα τα στοιχεία θα διερευνώνται επιστημονικά, έτσι ώστε οι παραγωγοί της περιοχής να αξιολογούν ποιες είναι οι ποικιλίες που έχουν την καλύτερη απόδοση, ποιες είναι πιο ανθεκτικές στις καιρικές συνθήκες και ποια δέντρα τούς συμφέρει οικονομικά να έχουν στα χωράφια τους.

«Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε σωστά τον αγρότη. Θα μπορούν οι παραγωγοί να επισκέπτονται το χώρο και να συζητούν με τους γεωπόνους, έτσι ώστε να μην πέφτουν θύματα του καθενός, που τούς προτείνει μια ποικιλία κερασιού, η οποία στο τέλος της σεζόν δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Οι αγρότες θα μπορούν να βλέπουν τις μελέτες και να διαπιστώνουν από μόνοι τους ποιες ποικιλίες αποδίδουν και ποιες είναι πιο ανθεκτικές», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο αντιδήμαρχος της Έδεσσας, υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Σίπκας.

Η δημιουργία του συγκεκριμένου χώρου αποφασίστηκε ομόφωνα από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Έδεσσας, ενώ δεν αποκλείεται, στο μέλλον, στον ίδιο χώρο, να δημιουργηθεί ανάλογος οπωρώνας με ροδάκινα, ακτινίδια, μήλα και αχλάδια, όπου επίσης θα γίνεται καταγραφή και αξιολόγηση των καλύτερων ποικιλιών.

η Ισχύς και η οικονομία εν τη ενώσι

Μαζί με την δήλωση καλλιέργειας (ΟΣΔΕ) θα υποβάλλουν στο εξής οι αγρότες την δήλωση επιστροφής ΦΠΑ, αποκάλυψε σήμερα στη Βουλή η κα Κατερίνα Μπατζελή. Η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων επιβεβαίωσε ότι ΟΠΕΚΕΠΕ, ΑΓΡΟΓΗ και ΕΛΓΑ οδηγούνται σε συγχώνευση προκειμένου οι πληρωμές προς τους αγρότες να ενταχθούν σ’ ένα οργανισμό ώστε να γίνεται και διασταύρωση φορολογικών στοιχείων.

Η κα Μπατζελή χαρακτήρισε «τεράστιο» το κόστος λειτουργίας των 16 οργανισμών του υπουργείου επισημαίνοντας πως είναι πάρα πολλοί.

paseges.gr

Μπράβο Κατερίνα μην ξεφύγει κάποιος από την μέγκενη των ενώσεων και δεν πληρώσει το χαράτσι ασχέτως αν υπάγεται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και έχει λάβει τιμολόγια για την παραγωγή του!!! όσον αφορά δε την συγχώνευση ουσιαστικά μιλάμε μόνο για τον ΕΛΓΑ με τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ειναι οργανισμοί διότι η ΑΓΡΟΓΗ από οτι φαίνεται ήταν απλα ενα παράθυρο προσλήψεων ημετέρων των "σεμνών και ταπεινών". Σκεφτείτε μόνο πως θα λειτουργήσει αυτό το νέο πράγμα που θα προκύψει. Προβλέπω απέραντο χάος.


παραθέτουμε τις επιστολές που μας έστειλε ο geo ponos

1.Καλησπέρα σας!
Σήμερα μου έγινε πρόταση να αναλάβω καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας σε βιομηχανία ειδών διατροφής.....επειδή το ΓΕΩΤΕΕ και κανείς άλλος από τους φορείς γεωπονικού ενδιαφέροντος δεν παρέχει την πληροφόρηση μόνος αναζήτησα την λύση στον πρόβλημα μου (αύριο θα πρέπει να απαντήσω στη διοίκηση της εταιρείας) και ορίστε τι ανακάλυψα:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988..........(επισυνάπτεται)

Καλύπτουν το πεδίο όλοι εκτός από τους Γεωπόνους......κάτι το οποίο συμβαίνει και σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων βέβαια!!
Φαίνεται όπως και σε πολλές άλλες περιόδους λήψης αποφάσεων ο κλάδος μας κοιμόταν .....
Το αποτέλεσμα....απώλεια εισοδήματος για όλους μας από αντικείμενα τα οποία θα μπορούσαμε να καλύψουμε!!!
YΓ. Αύριο που θα επικοινωνήσω με το Διευθύνων Σύμβουλο της επιχείρησης θα πρέπει να του προτείνω υπεύθυνο επιστήμονα για τεχνικό ασφαλείας....διότι εγώ δεν μπορώ να παρέχω τις υπηρεσίες μου δυστυχώς!!!
Η πρόταση μου θα είναι να αναζητήσει κάποιον πολύ περισσότερο καταρτισμένο από Γεωπόνο.....
Π.χ Απόφοιτο ΤΕΙ Ενεργειακής Τεχνικής.......(σύμφωνα με το επισυναπτώμενο ΠΔ).....!!!!
Πληροφόρηση: http://www.elinyae.gr/el/index.jsp
Ντροπή μας....για ακόμα μια φορά!!!
Περιμένοντας ανακοίνωση αιτήματος τροποποίησης του ΠΔ για τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σας χαιρετώ με θλίψη...για την απαξίωση του επαγγέλματός μας!!!
Με Συναδελφική Εκτίμηση
GEO PONOS


2 Καλησπέρα σας και πάλι!
Για το λόγο ότι Γεωπόνοι σε καμιά περίπτωση δεν έχουν επάρκεια σε:
Χημικές δοκιμές σε τρόφιμα και συγκεκριμένα:
-Κλασική Ανάλυση τροφίμων (στοιχειακή ανάλυση, τέφρα, υγρασία)
-Βαρέα Μέταλλα σε τρόφιμα
-Αναλύσεις τοξινών σε τρόφιμα
-Αναλύσεις συντηρητικών σε τρόφιμα
-Χημικές Δοκιμές σε γαλακτοκομικά προϊόντα
-Χημικές δοκιμές οίνων και ποτών
-Χημικές δοκιμές σε λίπη/έλαια
οι σοφοί του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης www.esyd.gr) αναζητούν μόνο Χημικούς και Χημικούς Μηχανικούς ως πλέον ειδικούς για εμπειρογνώμονες στις συγκεκριμένες αναλύσεις....(δείτε επισυναπτόμενη προκήρυξη)...
Θα σας θυμίσει την προκήρυξη του ΕΘΙΑΓΕ για χημικούς σε εδαφολογικές αναλύσεις......
Η προκήρυξη έχει καταληκτική 26/2/2010...ίσως με γρήγορες κινήσεις των αρμοδίων κάτι γίνει.....
Για ακόμα μια φορά σας χαιρετώ με θλίψη....περιμένοντας άμεσα κινήσεις αιτήματος απόσυρσης της συγκεκριμένης προκήρυξης η οποία απαξιώνει απόλυτα την Γεωπονική Επιστήμη!!!
Ντροπή.....
Με Συναδελφική Εκτίμηση
GEO PONOS
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ


Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) είναι Ανώνυμη Εταιρεία που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής υπηρεσιών διαπίστευσης προς εργαστήρια, φορείς πιστοποίησης και φορείς ελέγχου.
Για την ενίσχυση της στελέχωσης κατά τη συγκρότηση των Ομάδων Αξιολόγησης, το Ε.ΣΥ.Δ. ζητεί εξωτερικούς συνεργάτες ως εμπειρογνώμονες για τις παρακάτω δοκιμές:
Χημικές δοκιμές σε τρόφιμα και συγκεκριμένα:
-Κλασική Ανάλυση τροφίμων (στοιχειακή ανάλυση, τέφρα, υγρασία)
-Βαρέα Μέταλλα σε τρόφιμα
-Αναλύσεις τοξινών σε τρόφιμα
-Αναλύσεις συντηρητικών σε τρόφιμα
-Χημικές Δοκιμές σε γαλακτοκομικά προϊόντα
-Χημικές δοκιμές οίνων και ποτών
-Χημικές δοκιμές σε λίπη/έλαια
(σημειώνεται ότι η πρόσκληση δεν αφορά δοκιμές υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε τρόφιμα)
Τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα είναι πτυχίο Χημικού ή Χημικού Μηχανικού, γνώση της Αγγλικής γλώσσας και τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς χημικών δοκιμών σε τρόφιμα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωμένη Έντυπη Αίτηση, αντίγραφο, της οποίας, διατίθεται από το Ε.ΣΥ.Δ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.esyd.gr(Έντυπα Αιτήσεων / Αίτηση για τους Αξιολογητές/Εμπειρογνώμονες Εργαστηρίων του Ε.ΣΥ.Δ.) και σύντομο Βιογραφικό σημείωμα (μέχρι 2 σελίδες).
Η προβλεπόμενη ημερήσια αποζημίωση των εμπειρογνωμόνων είναι 180¤.
Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Ειδική Τεχνική Επιτροπή Εργαστηρίων ΕΤΕΡ1 σύμφωνα με τις σχετικές Διαδικασίες του Ε.ΣΥ.Δ., η οποία θα εισηγηθεί σχετικά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και θα ακολουθήσει η ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, μέχρι τις 26/2/2010, τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ε.ΣΥ.Δ., οδός Θησέως 7, Τ.Κ. 176 76, Καλλιθέα, τηλεομοιότυπο: 210 7204555, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση esyd@esyd.gr με τη σημείωση: Πρόσκληση για εμπειρογνώμονες χημικών δοκιμών σε τρόφιμα.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 7204531.

this is the road to hell

Γράφει ο Γιώργος Δελαστίκ
Ανοιχτή ενθάρρυνση προς τους κερδοσκόπους να επιτίθενται ανελέητα κατά της ελληνικής οικονομίας συνιστά η στάση της ΕΕ και των οργάνων της, που συμπεριφέρονται πλέον απέναντι στην Ελλάδα όπως θα συμπεριφέρονταν σε κατακτημένη χώρα. Τόσο οι απειλητικές αποφάσεις των υπουργών Οικονομίας της Ευρωζώνης (Γιουρογκρούπ) και των «27» (Εκοφίν) όσο και η απόφαση της συνόδου κορυφής της ΕΕ να συμπεριλάβει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στους οργανισμούς που ανέλαβαν την κηδεμονία της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ΕΕ δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ στην Ελλάδα, έχουν προκαλέσει πολύ άσχημη κατάσταση.

Στην πραγματικότητα οι κερδοσκόποι έχουν καταλάβει ότι τουλάχιστον για έναν-δύο μήνες ακόμη η ΕΕ όχι απλώς δεν έχει σκοπό να εμποδίσει την κερδοσκοπία εναντίον της χώρας μας, αλλά αντιθέτως την... ενθαρρύνει! Χρειάζεται τις κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά της Ελλάδας η ΕΕ για να διευκολυνθεί ο πολιτικός εκβιασμός που ήδη ασκεί και είναι αποφασισμένη να κλιμακώσει εναντίον της χώρας μας!

Εχουν ήδη αποφασίσει οι επικυρίαρχοι της πατρίδας μας να επιβάλουν και πρόσθετα, ακόμη αγριότερα μέτρα λιτότητας. Η ημερομηνία της 16ης Μαρτίου είναι εικονική. Δεν περιμένουν να ελέγξουν τίποτα, γιατί έτσι κι αλλιώς τίποτα δεν είναι δυνατόν να αποδώσει κανένα μέτρο σε τέσσερις εβδομάδες. Αυτοί έχουν προαποφασίσει τα νέα μέτρα που θα μας επιβάλουν. Θα το πράξουν ισχυριζόμενοι ότι δήθεν τα αποτελέσματα του πρώτου πακέτου μέτρων δεν κρίνονται επαρκή.

Η συμπερίληψη του ΔΝΤ στους κηδεμόνες της χώρας έχει εξαιρετική συμβολική σημασία. Οπου πάει το ΔΝΤ, αφήνει πίσω του ερείπια και εξαθλίωση των λαϊκών μαζών και θέλει η ΕΕ να περάσει το μήνυμα ότι έτσι θα καταντήσουμε κι εμείς.

Στη Λετονία, μια χώρα-φούσκα που δημιούργησε η Σουηδία και οι άλλες σκανδιναβικές χώρες-μέλη της ΕΕ μαζί με τη Γερμανία, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Το ΑΕΠ της χώρας κατέρρευσε κατά... 18% (!!!) μέσα σε έναν χρόνο από τη στιγμή που εγκαταστάθηκε εκεί το ΔΝΤ και η ανεργία εκτινάχθηκε στο 22,8% από μόλις 5,6% που ήταν τον Δεκέμβριο του 2007. Συντάξεις, υγεία, παιδεία καταβαραθρώθηκαν από τις περικοπές.

Μαζί τους καταποντίστηκε και το πολιτικό σύστημα, καθώς οι πολίτες σαν τρελοί από τα πλήγματα που δέχονται στρέφονται εναντίον όλων των πολιτικών κομμάτων που ανέχονται την κατοχή της χώρας από το ΔΝΤ.

Η χώρα έχει βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο και σημειώνεται ένα πρωτοφανές σε παγκόσμια κλίμακα φαινόμενο, σε δημοσκοπικό για την ώρα επίπεδο: Κανένα, απολύτως κανένα πολιτικό κόμμα της Λετονίας στις σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης δεν ξεπερνά το όριο του... 5% για να μπει στο Κοινοβούλιο!

Κατάρρευση των σοσιαλιστών που είχαν θριαμβεύσει στις εκλογές του 2006 έχει προκαλέσει η υπαγωγή στο ΔΝΤ και της Ουγγαρίας. Οι εκλογές θα γίνουν μέσα στην άνοιξη και αναμένεται οι σοσιαλιστές να συντριβούν χάνοντας τουλάχιστον... 15, 20 ή και περισσότερες εκατοστιαίες μονάδες! Ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Γκιούρτσανι άλλωστε έχει ήδη εκδιωχθεί από τη θέση του. Την Ουγγαρία κυβερνά εδώ και έναν χρόνο κυβέρνηση με έναν «τεχνοκράτη» πρωθυπουργό και πολιτικούς υπουργούς - κάτι σαν το πιο γλυκό όνειρο της... Ντόρας Μπακογιάννη για να αποτρέψει την κομματική ιεραρχία στη ΝΔ εκμεταλλευόμενη μια ανώμαλη πολιτικοοικονομική κατάσταση!

Η κυβέρνηση Παπανδρέου δεν μπορεί να είναι καθόλου σίγουρη ότι θα αποφύγει τη μοίρα των κυβερνήσεων των χωρών που υπήχθησαν στο ΔΝΤ. Ας μην παρασύρεται από τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν λαϊκή επιδοκιμασία στα μέτρα που έχει εξαγγείλει μέχρι στιγμής ο πρωθυπουργός.

Αυτά που θα επιβάλει η ΕΕ με το ΔΝΤ θα ξεσηκώσουν οπωσδήποτε καθολική κατακραυγή εκ μέρους σχεδόν όλων των κοινωνικών στρωμάτων και θα μεταστρέψουν την κοινή γνώμη. Αλλωστε στους Γερμανούς δεν στοιχίζει τίποτα να θυσιάσουν τον Γ. Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ...

ΙΣΠΑΝΙΑ
Η «ΕΥΠ» εναντίον των κερδοσκόπων
Αναστάτωση προκάλεσε στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα η αποκάλυψη ότι ο Ισπανός πρωθυπουργός Χοσέ Λουίς Θαπατέρο έχει δώσει εντολή στην ισπανική «ΕΥΠ», το Εθνικό Κέντρο Πληροφοριών (CNI), να ερευνήσει ποιοι βρίσκονται πίσω από τις κερδοσκοπικές επιθέσεις κατά της Ισπανίας (ονόματα τραπεζών, μεγαλοκαρχαριών κ.λπ.). «Τίποτα από όσα συμβαίνουν στον κόσμο συμπεριλαμβανομένων των κύριων άρθρων ξένων εφημερίδων δεν είναι τυχαίο ή αθώο», δήλωσε ο αναπληρωτής γ.γ. του ισπανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Χοσέ Μπλάνκο. Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της πληροφορίας δραστηριοποίησης της CNI, η ελβετική τράπεζα UBS έστειλε σημείωμα στους πελάτες της καταγγέλλοντας... «μακαρθικό κυνήγι μαγισσών»!
ΕΘΝΟΣΔευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο Τ.Κ.: 546 27,Θεσσαλονίκη

Τ: 2310530252 F: 2310530326 W: www.iqs.com.gr E: info@iqs.com. gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

AGRO 2.1, AGRO 2.2, GLOBALGAP IFA V3.0

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του φθινοπωρινού κύκλου σεμιναρίων

ο φορέας πιστοποίησης International Quality Services iQS διοργανώνει εκ νέου εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πρότυπα AGRO 2.1. , AGRO 2.2 και στο πρωτόκολλο GLOBALGAP IFA v3.0.

Το σεμινάριο είναι 3 ήμερο και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη

16-18/04/ 2010.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

- επιθεωρητές και υποψήφιους επιθεωρητές Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ)

- επιβλέποντες ΣΟΔ

- συμβούλους ΣΟΔ

- γεωπόνους και φοιτητές γεωπονίας που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

-συμβούλους επιχειρήσεων, εργαζομένους που εμπλέκονται στον πρωτογενή τομέα, οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.

Tο πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει ανάλυση των απαιτήσεων των AGRO 2.1, AGRO 2.2, GLOBALGAP IFA V3.0 και της σχετικής νομοθεσίας, παρουσίαση των τεχνικών επιθεώρησης και πρακτική εξάσκηση επιθεώρησης μέσω ομαδικών ασκήσεων.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 24 ώρες. Tο κόστος συμμετοχής είναι 300€ +ΦΠΑ19%. Πραγματοποιούνται εκπτώσεις σε φοιτητές, άνεργους καθώς και σε ομαδικές συμμετοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής με e-mail ή φαξ έως 31/03/2010. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του iQS:

Τ: 2310 530252

Φ: 2310 530326

Ε: info@iqs.com.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Τσολάκη Γεωργία

επιστροφη

ξαναγυρναμε μετα απο ενα χρονο περιπου.....................