Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

ΣΑΝ ΝΑ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΕΧΘΕΣ

Ο κύριος Πετσωματάς, οπλαρχηγός ειρήνης,
στον τελευταίον πόλεμον χαλάσας τρεις καπότες,
φαγών ολίγα χρήματα της Εθνικής Αμύνης,
προ πάντων δε διακριθείς εις το σουφρώνειν κότες,
στους καφενέδες σκυθρωπός και μόνος επλανάτο,
και στα τραπέζια κάποτε ησύχως εκοιμάτο.

Και τότε ωνειρεύετο υπό πλατάνους δείπνα
με κότες δούλων αδελφών, με δάφνας και μυρσίνας,
αλλ΄ όταν εκ του ευτυχούς ληθάργου του εξύπνα,
μετά δακρύων έβλεπε πως είναι εις Αθήνας.
Και δίδων πέντε φάσκελα το έθνος κατηράτο,
και πάλιν εξεθύμωνε και πάλιν εκοιμάτο.

Εδίψα μάχας κι αίματα της εποχής εκείνης,
αλλά το έθνος δυστυχώς μετά μακρούς πολέμους
ετρύγα τους γλυκείς καρπούς της ποθητής ειρήνης,
μοιραίως πελαγοδρομούν στους τέσσαρας ανέμους.
Κι εκείνος εκινδύνευε της πείνας ν΄ αποθάνει,
κι εσκέπτετο νυχθημερόν τι διάβολο να κάνει.

Αλλ΄ ο Θεός, ο πώποτε πεινώντα μη αφίνων
ουδέ αυτά τα πετεινά, ως λέγουν, τ΄ ουρανού,
προ πάντων δε οιστρηλατών τους κλέπτας των Ελλήνων,
και του πτωχου Πετσωματά εφώτισε τον νου·
κι ως μόνην του ενέπνευσε παρήγορον ελπίδα
να βάλει κάλπην βουλευτού κι εκείνος στην πατρίδα.

Αυτό το πράγμα δύσκολον πολύ δεν του εφάνη…
εις την πατρίδα έχαιρεν υπόληψιν μεγάλην,
καθόσον ήτο γέννημα ενός αρχιτσοπάνη,
διακριθέντος άλλοτε στην Τουρκομάχον πάλην.
Αλλά κι αυτός ο ίδιος μετά τοσούτον χρόνον
συνέχισε τα τρόπαια των πατρικών αγώνων.

Λοιπόν;… της Κυβερνήσεως λαβών την συνδρομήν,
τα έξοδα της κάλπης του κι ολίγας παραινέσεις,
απήλθεν εις την πάτριον αναύλως προς τιμήν,
εις όλους υποσχόμενος διορισμούς και θέσεις.
Κι επέτυχεν;… επέτυχε και πρώτος παρ΄ ελπίδα,
και κάθε φίλος έβγαλε γι΄ αυτόν εφημερίδα.

Και από τότε δέχεται, χωρίς να δίδει, δώρα,
ελέγχει αδυσώπητος των υπουργών τας πράξεις,
φορεί και γάντια κάποτε και πάντοτε ως τώρα
εις της συμπολιτεύσεως ευρίσκεται τας τάξεις.
Και όταν πατριώτη του κανένα διορίζει,
το ήμισυ τουλάχιστον εκ του μισθού κερδίζει.

Ουδέ στο βήμα ομιλεί, αλλ΄ ούτ΄ ιδιαιτέρως,
και μόνον όταν πρόκειται γερόν να πέσει ξύλον,
τότε σηκώνετ΄ εν σπουδή κι ευθύς λαμβάνει μέρος,
διά τα δικαιώματα μαχόμενος των φίλων.
Εις πάσαν άλλην ήρεμον περίστασιν χαζεύει,
κι ηδυπαθώς τους ρώθωνας της μύτης του θωπεύει.

Κι εις τους χορούς του Παλατιού ως βουλευτής πηγαίνει,
αλλά τας συνηθείας του δεν λησμονεί τας πρώτας,
και πάντοτε του Παλατιού την σκάλαν κατεβαινει
μ΄ ολίγα κρύα λείψανα καλοψημένης κότας.
Τοιούτος αντιπρόσωπος πολύτιμος εφάνη
ο κύριος Πετσωματάς ο γόνος του τσοπάνη.-
Γεώργιος Σουρῆς (1853-1919

ΑΣ ΜΗΝ ΣΚΟΤΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΕΛΑΔΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΓΑΛΑ!!

Μιας και οι πόρτες του ΥΠΑΑΤ βρέθηκαν κλειστές όσον αφορά την χρηματοδότηση των Βιομηχανιών για την απορρόφηση των  συμπυρήνων ροδακίνων, ήδη κυκλοφορούν φήμες για τιμές μεταξύ 0,20 και 0,22 € ανά κιλό για την φετινή περίοδο!!!! Η απορία όλων είναι, εφόσον οι φήμες ευσταθούν, αν αυτή η τιμή αφορά όλη την παραγόμενη ποσότητα ή αν θα μπει και πάλι πλαφόν στο  παραληφθέν τονάζ όποτε και πάλι θα μείνει μεγάλο κομμάτι της παραγωγής αδιάθετο με φυσικό αποτέλεσμα να πιεστούν και πάλι οι τιμές πολύ προς τα κάτω !!!!!!!!!!!
Είδωμεν.

Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

ΜΗ ΤΑ ΛΕΣ ΑΠΟΤΟΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΑΣ!!!!!! Η ΚΛΕΨΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΑΜΕΙΩΤΗ


Να ξεκαθαρίσει το θέμα του κόστους ενεργοποίησης των δηλώσεων ΟΣΔΕ επιχειρεί με επίσημη ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, διασαφηνίζοντας ότι «στους δικαιούχους με κύρια απασχόληση την γεωργία και με δικαιώματα μέχρι 10.000 ευρώ, το ποσό για το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων του 2010, το οποίο θα τους καταβληθεί από το κράτος, ανέρχεται σε 70 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταβάλλεται μεγαλύτερο ποσό από τους δικαιούχους ενιαίας ενίσχυσης στους φορείς υποβοήθησης. Το ίδιο ισχύει και για τους δικαιούχους συνταξιούχους του ΟΓΑ με δικαιώματα μέχρι 5.000 ευρώ.»

Επίσης, στις περιπτώσεις που υπάρχουν τέτοιες παράλογες απαιτήσεις από τις Ενώσεις, οι θιγόμενοι παραγωγοί πρέπει να απευθύνονται στους αρμόδιους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η ανακοίνωση του υπουργείου έρχεται να απαντήσει στο δημοσίευμα της Agrenda και του Agronews για τις υπέρογκες χρεώσεις που υφίστανται από τις Ενώσεις οι δικαιούχοι αγρότες ενιαίας ενίσχυσης. Αναλυτικά, η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή, δηλώνει:
«Στις παρούσες οικονομικές συνθήκες η καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της πολιτικής μας και σε αυτό πρέπει να συμβάλουν όλοι .
Η καταβολή των ενισχύσεων γίνεται  σύμφωνα με όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει η κοινοτική και εθνική νομοθεσία.
Για τους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2010 απαράβατη προϋπόθεση είναι η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών εντός της προβλεπόμενης εντός του Μαΐου προθεσμίας   συνοδευόμενων ταυτόχρονα με την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων.
Από αυτή την απαίτηση του κοινοτικού κανονισμού δεν μπορεί να παρεκκλίνει κανένας.
Καθίσταται σαφές και αυτό αφορά τους πάντες, ότι χωρίς την ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η πληρωμή των ενισχύσεων και για αυτό τον λόγο καλούμε τους δικαιούχους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποβολή των αιτήσεων να προσέλθουν άμεσα και σε συνεργασία με τα περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και με τις  οργανώσεις αγροτών να το πράξουν.
Είναι αδιανόητο να τεθούν σε κίνδυνο τα χρήματα της πλειοψηφίας των δικαιούχων ενιαίας ενίσχυσης εξαιτίας κάποιων ολίγων που δεν προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων ενεργοποίησης των δικαιωμάτων.
Επίσης είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί στους δικαιούχους με κύρια απασχόληση την γεωργία και με δικαιώματα μέχρι 10.000 ευρώ, ότι το ποσό για το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων του 2010, το οποίο θα τους καταβληθεί από το κράτος, ανέρχεται σε 70 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να καταβάλλεται μεγαλύτερο ποσό από τους δικαιούχους ενιαίας ενίσχυσης στους φορείς υποβοήθησης.
Το ίδιο ισχύει και για τους δικαιούχους συνταξιούχους του ΟΓΑ με δικαιώματα μέχρι 5.000 ευρώ.
Στις περιπτώσεις που ζητούνται παραπάνω ποσά από τα 70 Ευρώ από τοπικούς φορείς υποβοήθησης για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων είναι υποχρέωση των δικαιούχων να καταφεύγουν στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ που παρευρίσκονται στους φορείς για να επιλύουν το θέμα».

ΟΥΣΤ ΚΛΕΦΤΕΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Χρεώσεις που δεν ξέρουν από πού ήρθαν, χρεώσεις για τον «φάκελο», χρεώσεις για τα έξοδα των συνεργείων που πάνε στα χωριά, χρεώσεις αδιακρίτως σε κύριο και κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ακόμα και… παζάρια κάνουν διάφορες ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών, προκειμένου να κερδίσουν μερικά ευρώ από τους αγρότες που υποβάλουν αυτή την περίοδο τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Agrenda έγραφε για «λάθος ερμηνεία» της εγκυκλίου της ΠΑΣΕΓΕΣ, αλλά έκτοτε οι καταγγελίες αναγνωστών πολλαπλασιάστηκαν και δεν υπήρξε καμία διευκρίνιση από την ΠΑΣΕΓΕΣ, πράγμα που δημιουργεί υποψίες για εσκεμμένη κατά το δοκούν εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της ΠΑΣΕΓΕΣ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Το πιο σκανδαλώδες από όλα όσα ακούμε, είναι ότι υπάρχουν ενώσεις που ζητάνε χρήματα από τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με την κατάθεση της δήλωσης ΟΣΔΕ και τους λένε ότι τα λεφτά θα τους τα επιστρέψει το υπουργείο. Και ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι τους χρεώνουν με το τιμολόγιο της ΠΑΣΕΓΕΣ για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ανεξάρτητα από το σε ποια κατηγορία ανήκουν, αντί να περιμένουν την καταβολή των 70 ευρώ από το υπουργείο ανά αίτηση. Μάλιστα η ανακοίνωση του υπουργείου έλεγε τα εξής:
«Για τη διευκόλυνση της έγκαιρης καταβολής των ενισχύσεων προχωρήσαμε στην:
● Βελτίωση του συστήματος υποβολής των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης
● Ανάληψη, σύμφωνα με την πολιτική μας δέσμευση, του κόστους ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για τους δικαιούχους που :
1. η γεωργία αποτελεί κύρια δραστηριότητα τους για δικαιώματα μέχρι 10.000 ευρώ
2. για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ για δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης μέχρι 5.000 ευρώ.
Τα ποσά του κόστους ενεργοποίησης θα κατατεθούν προκαταβολικά στους λογαριασμούς των δικαιούχων και θα αποδεσμεύονται αμέσως μετά την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης.
Το ποσό του κόστους ενεργοποίησης που θα κατατεθεί στους λογαριασμούς των παραπάνω δικαιούχων ανέρχεται συνολικά σε 70 ευρώ ανά αίτηση (57 ευρώ + ΦΠΑ). Για τους υπόλοιπους δικαιούχους, με τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας, το κόστος ενεργοποίησης θα βαρύνει τους ίδιους.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 262355/26-3-2010 Υπουργική Απόφαση, όλοι οι δικαιούχοι Ενιαίας Ενίσχυσης, για την υποβοήθησή τους στη συμπλήρωση και καταχώριση των στοιχείων των αιτήσεών τους θα απευθύνονται στις πύλες εισαγωγής (ΕΑΣ) του φορέα που πιστοποιήθηκε (ΠΑΣΕΓΕΣ), καλύπτοντας εξ’ ιδίων το κόστος παροχής των σχετικών υπηρεσιών (λαμβανομένου υπόψη ότι στις προαναφερόμενες κατηγορίες 1. και 2. το κόστος θα έχει προκαταβληθεί από το κράτος).»
Να σημειώσουμε ότι το 2009 είχαν χαρακτηρισθεί περίπου 295.000 παραγωγοί ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες οι οποίοι δεν πλήρωσαν για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων. Με τις ρυθμίσεις του 2010 για 345.000 παραγωγούς θα καλυφθεί το κόστος ενεργοποίησης, 215.000 από αυτούς χαρακτηρίζονται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες με δικαιώματα μέχρι 10.000 ευρώ και 130.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ με δικαιώματα μέχρι 5.000 ευρώ.

Απάντηση Καραμίχα
Εν τω μεταξύ, μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας με δήλωσή του διευκρινίζει τα εξής: «Στις ΕΑΣ πληρώνουν όλοι αυτοί το ποσό των 70 Ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην περίπτωση που κάποιος αγρότης από τις προηγούμενες κατηγορίες δεν θέλει να πληρώσει το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων του, τότε, σύμφωνα με εντολή που έχουμε δώσει στις ΕΑΣ, οφείλεται να υπάρξει κάποιος διακανονισμός».
Ο ίδιος αναφέρει ακόμα πως μπορεί να είναι «εντολή εξουσιοδότησης του αγρότη-παραγωγού προς την Ένωσή του για την είσπραξη του ποσού αυτού από τον λογαριασμό του, ή όποιος άλλος διακανονισμός συμφωνηθεί μεταξύ τους».

Την δική μας Καμόρα ποίος θα την συλλάβει?


Εγκληματικό δίκτυο που έλεγχε το εμπόριο οπωροκηπευτικών σε πόλη της Ιταλίας εξάρθρωσαν οι ιταλικές αρχές.
Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, δύο από τις πιο περιβόητες εγκληματικές οργανώσεις της Ιταλίας, η  Κόζα Νόστρα της Σικελίας και η ναπολιτάνικη Καμόρα είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους, επιβάλλοντας ένα πραγματικό μονοπώλιο που οδηγούσε τις τιμές μέχρι και 20 φορές πάνω.
Η σχετική έρευνα των αρχών ξεκίνησε το 2006 και ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα με 67 συλλήψεις και την κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών, κτημάτων, διαμερισμάτων και πάνω από 100 οχημάτων, συνολικής αξίας περίπου 90 εκατ. ευρώ.
Όπως αποκαλύφθηκε, το εγκληματικό δίκτυο έλεγχε πλήρως τόσο τη λαχαναγορά της πόλης Φόντι, όσο και τη μεταφορά των προϊόντων σε αυτή, με οχήματα που χρησιμοποιούνταν και για τη μεταφορά όπλων. Οι ιταλικές αρχές ανησυχούν ιδιαίτερα από τη συνεργασία ανάμεσα στις συγκεκριμένες μαφιόζικες οργανώσεις, φαινόμενο που παρατηρείται για δεύτερη φορά.

Αύξηση εισφορών στον ΟΓΑ


Αύξηση εισφορών στον ΟΓΑ, καθιέρωση ασφαλιστικής «ενημερότητας» προκειμένου για εισπράξεις από τον ΕΛΓΑ αλλά και με τη «βούλα» αυξήσεις στη σύνταξη ΟΓΑ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στις αλλαγές που φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που παρουσίασε ήδη η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, από 1/1/2011 αυξάνονται οι εισφορές των ασφαλισμένων αγροτών στον ΟΓΑ για τον κλάδο υγείας στο 2,5%. Παράλληλα, η δυνατότητα είσπραξης κοινοτικών ή εθνικών επιδοτήσεων, ενισχύσεων ή αποζημιώσεων για φυσικές καταστροφές συνδέεται ευθέως με την  έγκαιρη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ.
Θα απαιτείται δηλαδή ένα είδος ασφαλιστικής ενημερότητας, μιας βεβαίωσης δηλαδή από τον ΟΓΑ που θα βεβαιώνει ότι οι αγρότες έχουν εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους προς τον Οργανισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγρότης δεν θα μπορεί να εισπράττει επιδοτήσεις ή αποζημιώσεις μέσω του ΕΛΓΑ. (πηγή)

Ασφάλιση στον ΟΓΑ και για τους εργάτες γης
Επιπλέον, στον ΟΓΑ θα ασφαλίζονται στο εξής και οι περιοδικά απασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα (εργάτες γης), ανεξάρτητα των ημερών εργασίας. Οι ασφαλιστικές εισφορές τους καθορίζονται στο 10% των καταβαλλόμενων αμοιβών τους, για σύνταξη, περίθαλψη και τις παροχές της Αγροτικής Εστίας. Ωστόσο, για να τύχουν των παροχών περίθαλψης και Αγροτικής Εστίας θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 μεροκάματα (εργάσιμες ημέρες) το χρόνο.

Αμετάβλητα τα όρια ηλικίας, αύξηση 30 ευρώ στη σύνταξη
Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν φέρνει αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης των αγροτών και αγροτισσών που παραμένουν στο 65ο έτος της ηλικίας τους. Την ίδια στιγμή, κατοχυρώνεται η αύξηση 30 ευρώ το μήνα που δόθηκε τον περασμένο χρόνο στις συντάξεις του ΟΓΑ.
Παράλληλα, όμως, το νομοσχέδιο ορίζει ότι από 1/1/2011 το κράτος θα μετέχει στη χρηματοδότηση του ΟΓΑ με ποσό που δεν θα υπερβαίνει ετησίως το 0,3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για τον κλάδο κύριας ασφάλισης. Η χρηματοδότηση του κράτους στην προνοιακή σύνταξη μειώνεται σταδιακά.

Ποιοτικότερα τα ελληνικά ροδάκινα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά


«Κρατάει γερά» η ελληνική παραγωγή Ροδάκινων, Νεκταρινιών και Βερίκοκων, αφού παρά την πτώση που καταγράφουν τα στοιχεία για τις χώρες της Ευρώπης, στην Ελλάδα αναμένουμε ίσως και αύξηση της παραγωγής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν κατά την διάρκεια του ετήσιου Ευρωπαϊκού συνεδρίου (Forum EUROPECH) για τα ροδάκινα – νεκταρίνια, που γίνεται στο Περπινιάν της Νότιας Γαλλίας, η φετινή συνολική παραγωγή Ροδάκινων, Νεκταρινιών και Βερίκοκων στις χώρες της Ευρώπης προβλέπεται μειωμένη, σε αντίθεση με την αναμενόμενη παραγωγή επιτραπέζιων ροδάκινων και βερίκοκων της χώρας μας. Για το 2010, όπως ενημερώνει ο πρόεδρος του INCOFRUIT HELLAS τα μέλη του συνδέσμου, η παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ευρώπη αναμένεται να μειωθεί κατά 5% σε σύγκριση με το 2009, δηλαδή από 2.812.044 τόνους το περασμένο έτος σε 2.674.993 τόνους. Όσον αφορά τα βερίκοκα η παραγωγή, θα παραμείνει ουσιαστικά σταθερή με το προηγούμενο έτος, η οποία αναμένεται φέτος στην Ευρώπη να ανέλθει σε 538.033 τόνους, μόλις (-1%) έναντι του 2009.
Πάντως η αυξημένη ελληνική παραγωγή δεν φαίνεται να προβληματίζει τους εξαγωγείς. «Αν μειωθεί το κόστος μεταφοράς προς τη Ρωσία, με την έγκριση χρησιμοποιήσεως εκτός των φορτηγών αυτοκινήτων και βαγονιών ψυγείων και παράλληλα μειωθεί το κόστος των αναλύσεων, πιστεύω ότι θα αυξηθούν οι εξαγωγές μας προς τη Ρωσία και θα εκμεταλλευτούμε θετικά την αυξημένη παραγωγή», δηλώνει στον ΑγροΤύπο ο ειδικός σύμβουλος του INCOFRUIT HELLAS κ. Γ. Πολυχρονάκης.
Την εκτίμηση ότι η ελληνική παραγωγή στα συγκεκριμένα προϊόντα θα είναι σταθερή σε σχέση με το 2009 και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και ελαφρά αυξημένη έκανε στον ΑγροΤύπο ο πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Venus, κ. Θεολόγης Καραΐνδρος: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να έχει μείωση. Η χώρας μας επίσης θα έχει μια πρωιμότητα σε σχέση με πέρσι γύρω στις 3 με 4 μέρες ενώ από την άλλη η Ευρώπη θα έχει μια οψιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συμπέσουμε σε ορισμένες ημερομηνίες όλοι μαζί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποιες περιπτώσεις σε μια διατάραξη της προσφοράς με την ζήτηση. Στα επιτραπέζια ροδάκινα είμαστε στα ίδια με πέρσι με μια μικρή αύξηση.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του πρόεδρου ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, κ. Νίκου Κουτλιάμπα: «Σε εμάς καταγράφεται μια σταθερότητα αφού η παραγωγή κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Η συγκομιδή στα ροδάκινα και τα νεκταρίνια ξεκινάει τέλη Μαΐου. Η παραγωγή φέτος είναι πολύ καλή ποιοτικά, κάτι που δεν ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη αφού πολλές χώρες που καλλιεργούνται τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί ζημιές. (πηγή)

Γενικά: Ροδάκινα , Νεκταρίνια & Συμπύρηνα (σε τόνους)

2009
2010
Μεταβολή
(προβλέψεις)
(συγκομισθέντα)
(προβλέψεις)
2010/2009
Ιταλία
1.619.700
1.578.490
1.533.080
-2,9%
Ελλάδα
900.000
779.800
730.900
-6,3%
Ισπανία
1.184.464
1.092.832
998.407
-8,6%
Γαλλία
332.254
347.477
309.159
-11,0%
Σύνολο Ε.Ε.
4.036.418
3.798.599
3.571.546
-6,0%
Έναντι 2008.

3.820.033


Πηγή: επεξεργασία από Incofruit στοιχείων Medfel-Europech
Ροδάκινα – Νεκταρίνια (σε τόνους)

2009
2010
Μεταβολή
(προβλέψεις)
(συγκομισθέντα)
(προβλέψεις)
2010/2009
Ιταλία
1.511.900
1.477.540
1.433.420
-3,0%
Ελλάδα
350.000
269.800
281.400
4,3%
Ισπανία
777.959
723.125
656.414
-9,2%
Γαλλία
326.014
341.579
303.759
-11,1%
Σύνολο Ε.Ε.
2.965.873
2.812.044
2.674.993
-4,9%
Έναντι 2008.

2.773.526


Πηγή: επεξεργασία από Incofruit στοιχείων Medfel-Europech
 Συμπύρηνα Ροδάκινα (σε τόνους)

2009
2010
Μεταβολή
(προβλέψεις)
(συγκομισθέντα)
(προβλέψεις)
2010/2009
Ιταλία
107.800
100.950
99.660
-1,3%
Ελλάδα
550.000
510.000
449.500
-11,9%
Ισπανία
406.505
369.707
341.993
-7,5%
Γαλλία
6.240
5.898
5.400
-8,4%
Σύνολο Ε.Ε.
1.070.545
986.555
896.553
-9,1%
Έναντι 2008.

1.040.188Αγροτική: Η Goldman Sachs του ΥΠΑΑΤ;


Ποιά Τράπεζα δίνει προκαταβολές των επιδοτήσεων όταν δεν μπορούν να δοθούν κανονικά και στην ώρα τους; Ποιός πληρώνει τους τόκους;

Ποιά Τράπεζα δίνει "σιτηροδάνεια"(όπως λέμε θαλασσοδάνεια) στους "στρατηγούς του βουνού και του κάμπου";

Ποιά Τράπεζα, παράνομα και σε καταστρατήγηση κάθε έννοιας ανταγωνισμού, βάζει χέρι στους λογαριασμούς των αγροτών για να πληρώνονται τα χρέη τους μόνο προς τις Ενώσεις (και στην ίδια βέβαια), αποκλείοντας από την διαδικασία τον υπόλοιπο ιδιωτικό τομέα;
Μα η Μεγάλη Φίλη των αγροτών!
Και είναι τόσο φίλη τους, που τους έχει υποθηκεύσει όλη την ακίνητη περιουσία, όλα τα σπίτια και τα χωράφια, για να τους δίνει το Α.Δ.Α. τους (Ανοικτό Δάνειο Αγροτών). Δεν τους στενοχωρεί καθόλου.

Δεν ρωτάει αν το Α.Δ.Α. γίνεται απαστράπτον ΝΑVARA, καλάθια και μπουκάλι στους "ναούς της τέχνης" και άλλες "παραγωγικές" επενδύσεις.
Παραλίγο βέβαια να τα καταστρέψουν όλα πριν λίγα χρόνια κάποιοι άμυαλοι (και τσιράκια της Μέρκελ προφανώς) που σκέφτηκαν να εισάγουν την Αγροκάρτα. Ακούς εκεί το Α.Δ.Α. να πηγαίνει μόνο για εξόφληση τιμολογίων προμηθευτών και άλλων εξόδων της αγροτικής παραγωγής! Και τα κορίτσια στα κωλόμπαρα τι θα κάνουν; Θα (ξε)γίνουν πουτάνες;
Ευτυχώς πάει-πέρασε και αυτό. Συνεχίζεται το νανούρισμα των αγροτών. Και σε κάθε έκτακτη ανάγκη (γάμος ή βάφτιση), παίρνουν και κανένα μαναροδάνειο. Όλα as usual.
Όταν καμιά φορά δεν με παίρνει ο ύπνος και σκέφτομαι διάφορα, μου περνάει από το μυαλό η σκέψη:

Αν τώρα, που θα πουλήσουμε τα ασημικά για να πληρώσουμε, ως χώρα, τον γερμανό μπακάλη για κάνα χρόνο ακόμα, σπάσει ο διάβολος το ποδάρι του και ρουφήξει η Budensbank την Αγροτικούλα;

Σε ποιόν θα ανήκουν τα χωράφια και τα ελιοπερίβολα;

Σε ποιόν τα χωριά μας; (πηγή)