Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Πάρτε και τα σώβρακα να τελειωνούμε....................

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Μεταβιβαζόμενα δικαιώματα

Κατηγορίες
Αποδεκτών
 μεταβιβαζομένων δικαιωμάτων
Δικαιώματα 
συνοδευόμενα από γη
(σύνολο εκμετάλλευσης)
Υπόδειγμα 4
Δικαιώματα συνοδευόμενα από γη
Υπόδειγμα 1
Δικαιώματα μη συνοδευόμενα από γη
Δικαιώματα ετήσιας στήριξης χωρίς γη
Υπόδειγμα 2,
1
Γεωργοί με έναρξη γεωργικής δραστηριότητας
ή κληρονόμοι
0%
0%
0%
2

Λοιποί Γεωργοί
5%
10 %

30%
και φόρος μεταβίβασης στα δικαιώματα για όλους . Σα δε ντρέπεστε λίγο. Και που θα πάει η παρακράτηση αγαπητή κ. Μπατζελή ; Στις τρύπες;

Δεν υπάρχουν σχόλια: