Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

INCOFRUIT κατά Επιτροπής


'Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει την ανάγκη αποκατάστασης της ποιότητας των φρούτων και λαχανικών και η Επιτροπή το αγνοεί'' σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων και Λαχανικών INCOFRUIT - HELLAS.
Ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι "η επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέδωσε έκθεση της που ψήφισε για την γεωργική πολιτική ποιότητας, στην οποία εμπεριέχεται και αίτημα αποκατάστασης των εμπορικών ποιοτικών πρότυπων στα φρούτα και λαχανικά, επειδή αυτά παρέχουν τις συνεπείς και αντικειμενικές παραμέτρους τυποποίησης, όπου όλες οι συνδέσεις στην τροφική αλυσίδα, ενισχύουν τη διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών και είναι ευεργετικές για τις απαιτήσεις ποιότητας της κατανάλωσης. Η Επιτροπή , όπως αποδεικνύεται από το σχέδιο κανονισμού 1580 / 2007 που υποβλήθηκε για αναθεώρηση της ΚΟΑ στα φρούτα και λαχανικά, αγνοεί την έκθεση αυτή και δεν περιλαμβάνει στο σχέδιο αυτό την αποκατάσταση των εμπορικών προτύπων ποιότητας που ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τον όλο κοινοτικό τομέα παραγωγής.

Η έκθεση της επιτροπής του Κοινοβουλίου στην υπ αριθ. 34 πρότασή της διαπιστώνει τη σχεδόν συνολική αποσυναρμολόγηση των κοινοτικών κανόνων στον τομέα των φρούτων και λαχανικών και καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναλάβουν την ευθύνη και να εξετάσουν τον αντίκτυπο της κατάργησης και, εάν είναι απαραίτητο, να επαναπροσδιορίσει, ένα στερεό κοινοτικό πλαίσιο που θα παρέχει τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια για τις εμπορικές διαδικασίες, καθιερώνοντας μια κοινή γλώσσα μεταξύ των εμπλεκομένων χρηστών και να παρέχει τις ποιοτικές απαιτήσεις προς όφελος του καταναλωτή''.

Ο Σύνδεσμος πιστεύει ότι η Επιτροπή έχει μια ευκαιρία να υιοθετήσει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να επανασυστήσει με το σχέδιο κανονισμού 1580/2007, που ήδη βρίσκεται υπό συζήτηση για αναθεώρηση, τα εμπορικά πρότυπα ποιότητας στα φρούτα και λαχανικά, που καταργήθηκαν από την 1η Ιουλίου 2009.

Τονίζει δε ότι το σχέδιο της ανωτέρω έκθεσης σχετικά με τη γεωργική πολιτική ποιότητας, προετοιμάστηκε από τον ιταλό ευρωβουλευτή Giancarlo Scotta ο οποίος το υπέβαλε στην Επιτροπή Γεωργίας στις 9 Νοεμβρίου 2009. Η έκθεση μετά από καθυστερήσεις ψηφίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2010, από μια μεγάλη πλειοψηφία: 34 ψήφοι υπέρ, 4 ενάντια και 2 αποχές. Η ψηφοφορία και η τελική υιοθέτηση της έκθεσης προγραμματίζονται για τις 25 Μαρτίου και απευθύνει έκκληση στους Έλληνες ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν την σχετική έκθεση και στην Ελληνική Κυβέρνηση να υποστηρίξει τον επανακαθορισμό Εμπορικών Κοινοτικών Προτύπων κατά την συζήτηση αναθεώρησης του Καν 1580/2007.

 Επίσης απευθύνει έκκληση στην Ελληνική Κυβέρνηση να υποστηρίξει την πρωτοβουλία που εκδήλωσε ο γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί ''ο οποίος ,σε μία προσπάθεια να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά προϊόντα, δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να δεχθεί μία μείωση στο μερίδιο των αγροτικών δαπανών στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. με δεδομένο ότι θα χρησιμοποιηθεί η αρχή της κοινοτικής προτίμησης και θα τεθούν πιο αυστηροί όροι για τις εισαγωγές''. 

Ο σύνδεσμος αλλά και άλλοι φορείς από παραγωγικές χώρες της ΕΕ έχουν τονίσει πολλές φορές ότι η ανεξέλεγκτη κατάσταση στην εισαγωγή φρούτων και λαχανικών έχει προκληθεί επειδή δεν υπάρχει σωστή εφαρμογή του συστήματος των τιμών εισόδου και δεν εισπράττονται οι πρόσθετοι δασμοί με συνέπεια να πραγματοποιούνται εισαγωγές σε μια κατώτερη τιμή της τιμής εισόδου καθώς και ότι επιβάλλεται η αυστηροποίηση της κοινοτικής νοµοθεσίας και ως προς το σύστηµα τιµών εισόδου οπωροκηπευτικών αλλά και για τους επιβαλλόµενους εισαγωγικούς δασµούς και το καθεστώς προτιµησιακών συµφωνιών µε τις τρίτες Χώρες ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: