Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΟΝΤΑ ..... ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΝΑΜΕ;


ImageΈκθεση που παρουσιάζει ένα νέο προτεινόμενο μοντέλο ενιαίας ενίσχυσης για τη μετά το 2013 εποχή, και η οποία συντάχθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου, πρόκειται να συζητηθεί σε συνάντηση της ComAgri που θα πραγματοποιηθεί στις 16 -17 Μαρτίου. Στην έκθεση  συνοψίζονται και αξιολογούνται όλες οι εξελίξεις που αφορούν στο υπάρχον κοινοτικό μοντέλο ενιαίας ενίσχυσης, και παρουσιάζονται όλες οι διάφορες προτάσεις για αναμόρφωση του μοντέλου. Ποιο μοντέλο προτείνουν όμως οι ίδιοι οι συντάκτες της έκθεσης; Πρόκειται στην ουσία για μία πρόταση ενδεικτική των τάσεων που επικρατούν μέσα στους κύκλους των κοινοτικών αξιωματούχων τα τελευταία χρόνια. Με άλλα λόγια, οι συντάκτες της νέας έκθεσης προτείνουν τη σταδιακή μετακίνηση μέρους των άμεσων ενισχύσεων, δηλαδή την απομάκρυνση κονδυλίων από τη μέχρι τώρα χρήση τους για στήριξη του αγροτικού εισοδήματος και προς την προμήθεια δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.
Πρόκειται για μία στάση που απηχεί την τάση της Ε.Ε. για επαναδιοχέτευση άμεσων ενισχύσεων από τον Πυλώνα Α’ (στήριξη αγροτικού εισοδήματος) προς τον Πυλώνα Β’ (σχέδια αγροτικής ανάπτυξης).
Ωστόσο, οι συντάκτες της έκθεσης παραδέχονται πως πρέπει να παραμείνει, ως ένα βαθμό, η στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, τουλάχιστον για το παρόν μεταβατικό στάδιο, μέχρι το 2013 ή το 2016. Και εδώ οι συντάκτες της έκθεσης απηχούν την επικρατούσα τάση της Ε.Ε. για παραμονή των άμεσων ενισχύσεων εν είδει στήριξης αγροτικού εισοδήματος και μάλιστα αύξησή τους για τα νέα κράτη-μέλη, προκειμένου να εξομαλυνθούν, όπως αναφέρουν, οι ανισότητες στην κατανομή ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών. (ΠΗΓΗ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: