Πέμπτη, 8 Απριλίου 2010

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ 7/4/2010


ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ
α. Βαμβακάδα.
Παρατηρήθηκαν ήδη οι πρώτες ωοτοκίες. Αναμένεται η εμφάνιση των κινητών προνυμφών (έρπουσες). Σε οπωρώνες που για οποιονδήποτε λόγο δεν έγινε μέχρι τώρα σωστά η αντιμετώπιση του κοκκοειδούς και υπάρχουν προσβολές συνιστάται να γίνει ψεκασμός:
I) Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής 18 - 20 Απριλίου
Κατάλληλα φάρμακα :
ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΘΕΡΙΝΑ ΛΑΔΙΑ, ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ, ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ
Ο ψεκασμός αυτός να επαναληφθεί μετά δύο εβδομάδες.
II) Σε περίπτωση ελαφράς προσβολής να γίνει μόνο μία εφαρμογή 26 - 28 Απριλίου μ’ ένα από τα παραπάνω σκευάσματα.

  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Επειδή οι προσβολές είναι συνήθως εντοπισμένες στην περίμετρο των κτημάτων, στις κορυφές ή στα χαμηλά των δένδρων από εσφαλμένο τρόπο ψεκασμού, συνιστάται τοπική και κατευθυνόμενη εφαρμογή μόνο στα προσβεβλημένα δένδρα ή σημεία, για προστασία των ωφελίμων και μείωση των υπολειμμάτων.
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Σε όσους οπωρώνες έγινε ψεκασμός με ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ, όπως συστήθηκε στο Δελτίο μας Νο 3/ 25-2-2010, δεν απαιτείται άλλη εφαρμογή.
β. Καρπόκαψα.
Αναμένονται οι πρώτες προσβολές του εντόμου στις κορυφές των νεαρών βλαστών μήκους 15 - 20 εκατοστών. Να γίνει ψεκασμός, μόνο όπου υπάρχει προσβολή σε νεαρές φυτείες ή φυτώρια στα τέλη Απριλίου - αρχές Μαϊου.
Κατάλληλα φάρμακα :
ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΜΠΙΦΕΝΘΡΙΝ, ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ, ΜΕΘΥΛ
* Με την εφαρμογή αυτή περιορίζεται και ο πληθυσμός του «κλεονού» που προσβάλλει τα νεκταρίνια.
Σε περίπτωση που γίνεται καταπολέμηση της βαμβακάδας (όπως παραπάνω), δεν απαιτείται χωριστή εφαρμογή.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η προσβολή της καρπόκαψας της ροδακινιάς είναι μικρότερης σημασίας απ’ ότι της ανάρσιας και θεωρείται σκόπιμο να γίνει αργότερα κοινή εφαρμογή για τα δύο έντομα μαζί, με κέντρο βάρους την ΑΝΑΡΣΙΑ (θα ακολουθήσει προειδοποίηση).
γ. Αφίδα.
΄Οπου παρουσιάζονται προσβολές να γίνουν ψεκασμοί με ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΠΡΙΝΤ, ΠΥΜΕΤΡΟΖΙΝ, ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ, κ.α.
δ. Ωίδιο. 
Συνιστάται η εφαρμογή προστατευτικών φαρμάκων στο ευαίσθητο στάδιο πριν τη σκλήρυνση του πυρήνα των ευπαθών ποικιλιών.
  • Σε περίπτωση εμφάνισης προσβολών συνιστάται η χρήση θεραπευτικών ωιδιοκτόνων.
ε. Κλαδοσπόριο.
Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με το ωϊδιο.

ΤΑ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: