Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2010

Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο Τ.Κ.: 546 27,Θεσσαλονίκη

Τ: 2310530252 F: 2310530326 W: www.iqs.com.gr E: info@iqs.com. gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

AGRO 2.1, AGRO 2.2, GLOBALGAP IFA V3.0

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του φθινοπωρινού κύκλου σεμιναρίων

ο φορέας πιστοποίησης International Quality Services iQS διοργανώνει εκ νέου εκπαιδευτικό σεμινάριο στα πρότυπα AGRO 2.1. , AGRO 2.2 και στο πρωτόκολλο GLOBALGAP IFA v3.0.

Το σεμινάριο είναι 3 ήμερο και θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη

16-18/04/ 2010.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

- επιθεωρητές και υποψήφιους επιθεωρητές Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ)

- επιβλέποντες ΣΟΔ

- συμβούλους ΣΟΔ

- γεωπόνους και φοιτητές γεωπονίας που επιθυμούν να εκπαιδευτούν στα Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

-συμβούλους επιχειρήσεων, εργαζομένους που εμπλέκονται στον πρωτογενή τομέα, οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο.

Tο πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει ανάλυση των απαιτήσεων των AGRO 2.1, AGRO 2.2, GLOBALGAP IFA V3.0 και της σχετικής νομοθεσίας, παρουσίαση των τεχνικών επιθεώρησης και πρακτική εξάσκηση επιθεώρησης μέσω ομαδικών ασκήσεων.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 24 ώρες. Tο κόστος συμμετοχής είναι 300€ +ΦΠΑ19%. Πραγματοποιούνται εκπτώσεις σε φοιτητές, άνεργους καθώς και σε ομαδικές συμμετοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν συμπληρωμένη την αίτηση συμμετοχής με e-mail ή φαξ έως 31/03/2010. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα γραφεία του iQS:

Τ: 2310 530252

Φ: 2310 530326

Ε: info@iqs.com.gr

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Τσολάκη Γεωργία

Δεν υπάρχουν σχόλια: