Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΑΡΩΔΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 'Η Η ΑΛΗΘΕΙΑ


Παραφρασμένη συνεντευξη του προεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ που δόθηκε στο e-tipos.com από το http://agroanergos.blogspot.com/

1.Το ΑΣΕΠ έχει εγκρίνει 80 μόνιμες θέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.Πότε υπολογίζετε ότι θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων;

Να σας πω ότι γνωρίζω θα σας πω ψέματα.Με τέτοιο μπάχαλο που επικρατεί στον οργανισμό αυτά είναι ψιλά γράμματα.

2.Ποιες καινούργιες ανάγκες του Οργανισμού προστάζουν την πρόσληψη των νέων υπαλλήλων;

Δεν μας προέκυψαν καινούργιες ανάγκες.Λέμε να κάνουμε καμιά πρόσληψη μπας και καλυφθούν οι προηγούμενες,αν και αδύνατο το βλέπω.

3.Για όλες τις θέσεις ΠΕ απαιτείται άριστη γνώση ξένης γλώσσας.Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει έμφαση στα υψηλά προσόντα;

Πρώτον, χωρίς Pproficiency δεν μπορείς να συνεννοηθείς με τους αγρότες,και κατά δεύτερον είναι απαραίτητο για να υπάρχει μια συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση από τα συνεχή πρόστιμα που μας επιβάλλει.

4.Οι νέοι υπάλληλοι θα απορροφηθούν στις Νομαρχίες Αθηνών,Ροδόπης,Σερρών κ.τ.λ.Η εντοπιότητα αποτελεί κριτήριο πρόσληψης;

Παπούτσι από τον τόπο σου κι ας είναι μπαλωμένο!

5.Πόσες αιτήσεις υπολογίζετε ότι θα κατατεθούν;

Για τον ακριβή αριθμό δεν μπορώ να σας πω,αλλά υπολογίστε πόσα δελτία κατατίθενται στον ΟΠΑΠ μετά από 10 συνεχή τζακπότ στο τζόκερ.

6.Υπάρχει προγραμματισμός για την πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων;

Όπως σας είπα στην αρχή με τέτοιο μπάχαλο δεν είναι δυνατόν να προγραμματίσουμε τίποτα. Παρόλα αυτά, θα πάρουμε και άλλους εποχικούς υπαλλήλους μόλις στενέψουν τα όρια των ελέγχων και δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσουμε το πρόστιμο.

Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα, γεγονότα και καταστάσεις είναι......... συμπτωματική.


και εδω η συνεντευξη του προεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ οπως εδώθη στον ΕΤ

1.Το ΑΣΕΠ έχει εγκρίνει 80 μόνιμες θέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.Πότε υπολογίζετε ότι θα ξεκινήσει η προσθεμία υποβολής των αιτήσεων;
Η προκήρυξη έχει διαβιβαστεί από 21/08/08 στο Εθνικό Τυπογραφείο.Μετά τη δημοσίευση και κυκλοφορία του φεκ,περίληψη της θα δημοσιευθεί στον Τύπο και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα αρχίσει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης.
2.Ποιες καινούργιες ανάγκες του Οργανισμού προστάζουν την πρόσληψη των νέων υπαλλήλων;
Οι προσλήψεις των νέων τακτικών υπαλλήλων,στο πλαίσιο της κάλυψης των οργανικών θέσεων του Οργανισμού,κρίνονται απαραίτητες,προκειμένου ο ΟΠΕΚΕΠΕ,ως αρμόδιος οργανισμός πληρωμών,να ανταποκριθεί στις αυξημένες ελεγκτικές του αρμοδιότητες,στο πλαίσιο εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ που εφαρμόζεται στη χώρα μας ήδη από την περίοδο 2006-2007.
3.Για όλες τις θέσεις ΠΕ απαιτείται άριστη γνώση ξένης γλώσσας.Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει έμφαση στα υψηλά προσόντα;
Ο κανονισμός κατάστασης προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ ορίζει ότι για όλες τις θέσεις ΠΕ απαιτείται η άριστη γνώση ξένη γλώσσας από τις πλέον ομιλούμενες στην Ευρωπαϊκή Ένωση,προκειμένου ο οργανισμός να στελεχωθεί με υπαλλήλους ικανούς να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις του.
4.Οι νέοι υπάλληλοι θα απορροφηθούν στις Νομαρχίες Αθηνών,Ροδόπης,Σερρών κ.τ.λ.Η εντοπιότητα αποτελεί κριτήριο πρόσληψης;
Αποτελεί κριτήριο πρόσληψης μόνο για τις θέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στις Νομαρχίες Ροδόπη και Σερρών.
5.Πόσες αιτήσεις υπολογίζετε ότι θα κατατεθούν;
Ο ακριβής αριθμός των αιτήσεων δεν είναι δυνατόν να προβλεθεί.Ενδεικτικά,στη προηγούμενη προκήρυξη,που διεξήχθη το 2003,υποβλήθηκαν 11.271 για 210 θέσεις.
6.Υπάρχει προγραμματισμός για την πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων;
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προσλαμβάνει ετησίως μεγάλο αριθμό εποχικών υπαλλήλων.Εντός του 2008 έχουν προσληφθεί 1100 εποχικοί υπάλληλοι και προβλέπεται η έκδοση νέας προκήρυξης για την πρόσληψη επιπλέον 257.


Τα συμπερασματα δικά σας!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: