Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2008

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ AGROCERT

Από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΠΕΓΕΠ λάβαμε το παρακατω δελτίο τυπου που αφορά τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομενων στον AGROCERT και το δημοσιεύουμε. 


Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εργαζόµενων του Οργανισµού Πιστοποίησης και Επίβλεψης

Γεωργικών Προϊόντων, αντικείµενο του οποίου είναι η διασφάλιση της ποιότητας των γεωργικών

προϊόντων, στο πλαίσιο της διεκδίκησης υπογραφής νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας για το

έτος 2008, αποφάσισε την κήρυξη απεργίας την Τετάρτη 26.11.2008 και κυλιόµενες

στάσεις εργασίας, τις οποίες θα ανακοινώνει σύµφωνα µε το νόµο.

Ο Σύλλογος Εργαζόµενων ΟΠΕΓΕΠ καταγγέλλει τον απαράδεκτο τρόπο που συλλήβδην οι κατά

καιρούς ∆ιοικήσεις µεταχειρίζονται τους εργαζόµενους, αλλά και τον απαράδεκτο τρόπο που

χειρίζονται γενικά την τόσο σηµαντική υπόθεση τής πολιτικής τής ποιότητας, καθώς εξαντλούν

την παρουσία τους, τις εξουσίες και τις δυνάµεις τους, όχι για την επίτευξη των σκοπών του

«Οργανισµού της Ποιότητας», για τον οποίο τόσο πολύ κόπτονται κατά τα άλλα, ούτε για την

επίτευξη ενός καλού εργασιακού κλίµατος, αλλά για τη διευθέτηση πλείστων και αλλότριων

ζητηµάτων, τα οποία κινούνται στον µικρόκοσµο των προσωπικών επιδιώξεων και συµφερόντων

και της διαµόρφωσης συσχετισµών δυνάµεων στα πραγµατικά κέντρα λήψης αποφάσεων, τα

οποία βρίσκονται έξω από τον ΟΠΕΓΕΠ.

Οι εργαζόµενοι στον ΟΠΕΓΕΠ ζητάνε πράγµατα απλά, διαφανή και ξεκάθαρα. Απαιτούν και

επιδιώκουν µε όλες τις δυνάµεις τους ο Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών

Προϊόντων να επιτελεί το έργο του µε συνέπεια, σοβαρότητα και προοπτική. Ζητάνε ∆ιοίκηση που

να ανταποκρίνεται στο ύψος των περιστάσεων και να είναι αντάξια του προσωπικού του

Οργανισµού, καθώς αποδεικνύεται ότι κατά κανόνα υπολείπονται σε προθέσεις αλλά πολλές

φορές και σε ικανότητες. Οι εργαζόµενοι δεν ανέχονται άλλο τυχοδιωκτικούς διορισµούς και

εκφραστές τακτικισµών.

Η υποβάθµιση του ΟΠΕΓΕΠ σε γραφείο εξυπηρέτησης από όποιον κατά περίσταση έχει

τη ∆ιοίκηση υπό τον έλεγχό του δεν γίνεται ανεκτή από τους εργαζόµενους, οι οποίοι

έχουν αδιαµφισβήτητο γνώµονα για τις επιλογές και τις ενέργειές τους, την πρόοδο και ανάπτυξη

του Οργανισµού για την ευόδωση των σκοπών του, που είναι η διασφάλιση της ποιότητας των

γεωργικών προϊόντων, παράµετρος τόσο κρίσιµη για την ελληνική γεωργία.

Οι ∆ιοικήσεις στον ΟΠΕΓΕΠ αλλάζουν σαν τα πουκάµισα και καταλήγουν να είναι εποχικές µε

θητείες όπως των εργαζόµενων ορισµένου χρόνου. Γιατί έρχονται και γιατί φεύγουν; Από το 2004

µέχρι σήµερα έχουν αναλάβει και έχουν παραιτηθεί τέσσερις ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι και τρεις  

Πρόεδροι  ∆.Σ.

Ποιες είναι οι προτεραιότητές τους όταν έρχονται και τι θέση έχει σε αυτές το µέλλον της

ποιότητας των γεωργικών προϊόντων; Ο AGROCERT έχει µετατραπεί σε agrocERT, καθώς

τίποτα δεν τρέχει στον Οργανισµό, τόσο αποτελεσµατικά και γρήγορα, όσο τα ραδιοτηλεοπτικά.

Ο Σύλλογος καταγγέλλει την προκλητική στάση της ∆ιοίκησης, η οποία έχει αγνοήσει επιδεικτικά

το νόµιµο δικαίωµα των εργαζόµενων για σύναψη νέας συλλογικής σύµβασης εργασίας και απαξιεί

να συνοµιλήσει µε τους εργαζόµενους. Oι εργαζόµενοι δε, είναι οι µόνοι οι οποίοι έχουν

δικαίωµα να αξιολογούν το κλίµα επικοινωνίας µε τη ∆ιοίκηση, αλλά και να το

περιγράφουν. Οι αυτόκλητοι εκτιµητές των σχέσεων εργαζόµενων – ∆ιοίκησης, που

δηµοσιεύουν ανώνυµα ωσεί παρόντες,οφείλουν να περιοριστούν στη διατύπωση των

προσωπικών ενυπόγραφων απόψεών τους.

Πολύ περισσότερο όµως οι εργαζόµενοι στον ΟΠΕΓΕΠ αισθάνονται την ανάγκη να

δηµοσιοποιήσουν το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ο Οργανισµός, καθώς η τύχη της

ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, αλλά και η τύχη των εργαζόµενων γίνεται διαρκώς «πιόνι»

στη σκακιέρα τής διαµόρφωσης σφαιρών επιρροής της κεντρικής εξουσίας σε κάθε επίπεδο.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Εργαζοµένων ΟΠΕΓΕΠ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: