Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2008

πίνακας: Η εξέλιξη των τιμών ορισμένων βασικών λιπασμάτων

Ε ί δ ο ς
Τιμή αγοράς
01/01/2008
€/κιλό
Τιμή αγοράς
01/01/2007
€/κιλό
Διαφορά επί αγορών
%
11.15.15
0,420
0,276
52
8.16.24
0,473
0,329
44
16.20.0
0,359
0,224
60
20.10.0
0,319
0,215
48
20.10.10
0,387
0,279
39
0.20.0
0,288
0,132
118
Α.Ν.Α. 26.0.0
0,266
0,207
28
Ν.Α. 34.5.0.0
0,309
0,217
42
Θ.Α.Κρυσταλλική 21.0.0
0,281
0,166
69

με βάση τα στοιχεία της ΠΑΣΕΓΕΣ (agrΩ)
Τα προιόντα της agrΩ αλήθεια πόσο φτηνότερα θα είναι από τα άλλα "μαγαζιά" και που θα τα βρουν οι παραγωγοί??

Δεν υπάρχουν σχόλια: